Digital grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning - basnivå - Kommande evenemang

Digital hållbarhets- och miljöutbildning

18 april 202308:30 - 12:00

Digital hållbarhets- och miljöutbildning

Utbildningen vänder sig till organisationer som vill höja kompetensen kring miljö- och utvecklingsfrågorna och ser ett mervärde i att få sina medarbetare mer aktiva i miljö- och hållbarhetsarbetet. Utbildningen passar även organisationer som har ett [...]
Last modified: 22 december, 2021

Comments are closed.