Events

Innovativa samarbeten för hållbart företagande och entreprenörskap

28 november, 2017
08:30
 till 
12:30

CASE bjuder nu in till en halvdag om innovativa samarbeten mellan högskolan och näringsliv.

171128_CASE_logo

CASE vill accentuera nya tvärvetenskapliga metoder för undervisning och lärande med fokus på hållbart entreprenörskap och en ”grön ekonomi”. Den här dagen får du stifta bekanskap med några verktyg som underlättar arbetet:

Sustainable Business Model Canvas. Du känner kanske till Business Model Canvas, metoden för att skapa en överblick och struktur i verksamheten, både internt och externt. Här lägger vi till hållbarhetsaspekten till detta och får något av ”Business Canvas Model 2.0”. Ett verkligt användbart verktyg för start-ups, men även för företag som vill visualisera sitt arbete.

Sustainable Performance Tool. Verktyget för att kvalitets-checka hållbarhetsarbetet inom företag och organisationer. Det kan användas som ett självutvärderingsverktyg, av studenter eller i samarbetsprojekt med olika partners.

Sustainability Competencies Tool. Verktyget för att synliggöra individuell kompetens inom hållbarhet och stötta framtida utveckling, framför allt för studenter.

Under en halvdag presenter vi samarbeten, verktyg, diskuterar och delar med oss av våra erfarenheter. Här presenterar vi även CASE – vad det kan innebära i ett lokalt/regionalt perspektiv och diskutera fördelar med och fallgropar för kontaktskapande mellan universitet och företag.

171128_CASE_clouds2

PROGRAM 28/11 2017 på Ekocentrum:

Dagens presentationer hittar du här:
Miljöbron Ekocentrum 171128
CASE.Verktyg 171128
AGAIN AB 171128

8.30  Johan Boman presenterar CASE-projektets grunder och idéer för ett nytt masterprogram inom hållbart entreprenörskap

Därför är samarbeten mellan näringsliv och akademi utvecklande. Anders Sandoff, Göteborgs Universitet

Så här arbetar Göteborgs Energi med SDG:erna (de globala målen). Eric Zinn, hållbarthetschef

Erfarenheter av samarbeten. Martin Ahrin-Larsson, Miljöbron

Exempel på samarbeten och start-ups

Introduktion till online-verktyg för hållbarhetskompetenser och hållbarhetsprestanda

10.00 Förmiddagsfika

Workshop gällande verktygen för företag och akademi: Sustainable Business Model Canvas, Sustainable Performance Tool och Sustainability Competencies Tool

12.30 Förmiddagen avslutas


På workshopen får du

  • Diskutera exempel på samarbeten och hur de kan vara utvecklande för alla parter
  • Prova på innovativa verktyg för hållbarhetskompetenser och hållbarhetsprestanda i företag
  • Lära känna CASE-projektets grunder och idéer för ett nytt masterprogram inom hållbart entreprenörskap

The best way to predict your future is to create it!

171128_Funded by Erasmus Programme of EU

Vad är CASE?

Kunskapsalliansen CASE – som står för Competencies for a sustainable socio-economic development – fokuserar på behovet av nya sätt att undervisa och lära. Samarbete mellan högre utbildning och näringsliv kan förstärkas för att nå en hållbar socioekonomisk utveckling i allmänhet och nya former av hållbarhetsdrivna företag i synnerhet.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 21 november 2017. No-show-avgift på kr 300 faktureras bokad men ej utnyttjad plats.


171128_CASE-Master-Infographic

Kunskapsalliansen CASE vill främja kompetenser för en hållbar socioekonomisk

utveckling och ett hållbarthetsdrivet entreprenörskap.

Läs mer på www.case-ka/eu

 


171128_CASE_deltagare_logos

CASE är ett samarbete mellan universitet och företagspartners.