Datum:
26 september 2022 kl. 15:30 - 16:00


Unik chans att testa och utforma ett utbildningsmaterial om hållbar utveckling på lätt svenska!

Välkommen att delta i ett digitalt informationsmöte där du får veta mer om vårt språkutvecklande material och hur du som lärare/ledare kan arbeta med det!

Materialet är språkutvecklande, flexibelt och anpassat till kunskapskraven inom hållbar utveckling i läroplanerna för både gymnasiets och vuxenutbildningens olika ämnen. Det består bland annat av texter på två olika språknivåer, videoföreläsning som förklarar de centrala begreppen, ordlistor med förklaringar och exempel, olika typer av övningar som t.ex. fyll-i-övning, läsförståelse samt lärarhandledning med förslag på fördjupningsuppgifter. Materialet är helt kostnadsfritt och testarna får stora möjligheter att påverka innehållet och utformningen. Du kan ta en titt på materialet här: Med nya svenskar för hållbar utveckling | Ekocentrum

Om projektet

Stiftelsen Ekocentrum driver ett projekt riktat till nya unga svenskar som syftar till att inkludera dem i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi erbjuder ett helt nytt pedagogiskt material samt Ekocentrums stöd i att integrera ett språkutvecklande material om hållbar utveckling i undervisning riktad till målgruppen 25 år och yngre. Materialet kan användas i alla former av gruppverksamhet med en ledare/lärare. Vi vill med vårt pedagogiska material underlätta för er lärare att integrera miljö- och hållbarhet i undervisningen till elever med annat modersmål än svenska. Målet är att engagera elever i såväl egen reflektion som i diskussioner kring hållbar utveckling, genom att minska språkbarriären i dessa frågor. 

Frågor?

Pauline Nylin, projektledare, pauline.nylin@ekocentrum.se, 070-350 20 86
Anni Martinsdottir, projektassistent, anni.martinsdottir@ekocentrum.se, 031-705 07 40

Hjälp oss att sprida information om denna unika möjlighet!

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

 


Relaterade event

Ekocentrum firar 30 år!

14 mars 202416:00 - 19:00

Ekocentrum firar 30 år!

Varmt välkommen till Ekocentrums 30-års jubileum!Ekocentrum firar 30 år och det vill vi fira med dig!Den 14:e mars bjuder vi in till jubileum för att fira att Ekocentrum funnits som mötesplats och kraft för en [...]
Last modified: 23 juni, 2022