Events

Lyft in hållbarheten i kärnverksamheten med Blue Economy!

2 september, 2014
09:00
 till 
13:00

Det handlar om att sortera in olika delar av hållbarhetsfrågorna i affärstänkandet. Vi har tidigare lyft begrepp som CSR, cirkulära företag, livscykelanalys, ekosystemtjänster och mycket mer i våra nätverksträffar. Lägg ihop dessa begrepp och du närmar dig Blue Economy. Blue Economy handlar om att skapa en helhetssyn där hållbarhet är inbyggd i kärnverksamheten.

Den här förmiddagen träffar du Tobias Källqvist från Sweco och Mats Göransson från MGBC. Tillsammans med Ekocentrums utbildare Anders Lund tittar vi närmare på Blue Economy och jämför med t ex Lean & Green, cirkulärt, cradle-to-cradle som verktyg. Dessutom träffar du personer som driver företag utifrån Blue Economy-principer/som jobbar med Blue Economy-innovationer.

Mats_Göransson_100pxMats Göransson har mångårig erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling från större företag, och arbetar nu som fristående konsult. Mats är aktiv i Blue Economy Sweden som är ett nätverk av konsulter som brinner för hållbar utveckling med utgångspunkt i Blue Economy.

Mats har en internationell utbildning inom Blue Economy från University of Pécs i Ungern.

Tobias_Källqvist_100pxTobias Källqvist är hållbarhetskonsult på Sweco och arbetar där i uppdrag inom strategisk verksamhetsutveckling och hållbar samhällsutveckling.  Han är aktiv i nätverket Blue Economy Sweden.

Även Tobias har en internationell utbildning inom Blue Economy från University of Pécs i Ungern.

Anders LundEkocentrums utbildare Anders Lund har sedan många år använt företagsexempel i sina hållbarhetsutbildningar. Det senaste året har han börjat föreläsa om Lean & Green, som är ett sätt att göra verksamheten både miljömässig, etisk och ekonomiskt hållbar. Lean & Green tillåter tillväxt och uppmuntrar till effektivisering, så länge inte ekologi och sociologi blir lidande. Anders kommer även att jämföra olika filosofier inom hållbart företagande.

Vad är Blue Economy?

Begreppet Blue Economy står för ett sätt att utforma verksamheter med hjälp av de resurser som finns tillgängliga, där avfallet av en produkt blir ingången för att skapa ett nytt kassaflöde. Det syftar till att skapa arbetstillfällen, bygga upp socialt kapital och stigande intäkter samtidigt spara miljön. En internationell gemenskap av företag, innovatörer och forskare stödjer konceptet, som ger öppen tillgång till välmående affärsmodeller som fungerar i samklang med naturen och skapar ett mänskligare samhälle.  Grundare till The Blue Economy är Gunter Pauli som skrivit boken The Blue Economy 10 years – 100 innovations – 100 million jobs.

Blue Economy beskrivs i en kortfilm på YouTube.

Program i pdf: Inbjudan träff 33 Blue Economy 140902

Anmälan och avgift

Medlemmar i Ekocentrums nätverk betalar 695 kr per person, exkl moms för denna förmiddag med lunch.Inte medlem (än)? Då är deltagaravgiften 995 kr per person, exkl moms. I avgiften ingår fika och lunch. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Anmäl dig senast den 26 augusti 2014!

Frågor? Hör av dig till helen.sylvan@ekocentrum.se eller 031-7050748.