Events

Hoppet – ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation

28 november, 2018
18:00
 till 
19:30

Den här kvällen träffar du Angelica Karlsson!

181128_LFF_gronskan-ute

 

 


Den här kvällen är ett samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen.

Ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation. Byggstart 2019.

En del av Göteborgs Stads klimatstrategi

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska utreda och så långt som möjligt bygga den fossilfria förskolan Hoppet. Projektet är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Uppdraget finns med i kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2017 och ligger i linje med stadens klimatstrategiska program.

Hoppet är ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. Till att börja med ska lokalförvaltningen bygga en fossilfri förskola som ska stå klar 2021. Det långsiktiga målet är att Göteborgs Stad ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. Det är som att lägga ett näst intill omöjligt pussel. Men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring.

Föreläsningen är gratis och alla intresserade är välkomna! Du behöver inte föranmäla dig, först till kvarn gäller.

Fika finns att köpa i Ekocentrums café. Där kan du även köpa choklad och böcker. Utställningen med goda exempel på hållbara lösningar är öppen till 20.00 denna kväll.