Events

Grundläggande miljöutbildning

24 april, 2014
13:00
 till 
17:00

Ekocentrums grundläggande miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med miljödiplomering, ISO 14001 eller annat miljöledningssystem.

Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?
Vi ger en genomgång av de globala miljöfrågorna – bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Vi diskuterar vad en hållbar utveckling kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

Vandrande föreläsning i Ekocentrums utställning
Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter och helhetstänkande. Våra temarum har fokus på bl.a. energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som alla har betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Den egna verksamheten
Diskussion om vad man kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem.

Utbildningstillfällen under våren:

24 april kl 13.00 – 17.00
22 maj kl 08.30 – 12.30

För anmälan följ länken: https://www.ekocentrum.se/miljoutbildning/