Events

Grundläggande Livscykelanalys enligt ISO 14044

18 oktober, 2021
09:00
 till 
12:00

Vill du veta hur din tjänst eller produkt påverkar miljön? I detta webinarie får du grundläggande förståelse för Livscykelanalys, som förberedelse inför kursen ”LCA med SimaPro”.

Ett livscykelperspektiv på miljöfrågor är viktigt för att veta vilken produkt som har minst miljöpåverkan. Metoden Life Cycle Assessment (LCA) är den vetenskapliga metoden för att bedöma miljöpåverkan och används för produktutveckling, upphandling och hållbarhetsrapportering.

Mål med utbildningen

Den här utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i hur en Livscykelanalys genomförs och hur resultaten används. Kursen ger dig en grundläggande förståelse kring hur man mäter miljöpåverkan enligt ISO standarden. Kursen är en bra förberedelse för kursen ”LCA med SimaPro”.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter. LCA kan användas som underlag till dig som jobbar som miljöstrateg, affärsutvecklare, produkt- och tjänsteutvecklare eller inköpare. Det är också bra för tjänstemän inom kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Upplägg

Webinariet består av en föreläsning, med tid för diskussion och frågor. I detalj är schemat:

09:00 Syftet med LCA och vad det kan användas till + Metodens fyra moment

09:50 Paus

10:00 Olika metodik inom LCA + Styrkor och svagheter i metoden

10:50 Paus

11:00 Hur man gör en LCA + Hur man tolkar resultatet från en LCA

11:30 Diskussion och frågor

12:00 Slut

Kursledare

Daniel Böckin är LCA-expert på Miljögiraff, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom LCA och hållbarhet. Han har en doktorsexamen inom LCA på resurseffektiva lösningar och cirkulära affärsmodeller.

Pris och anmälan

Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Fakturering sker innan kursen.

Anmäl dig senast 7 dagar innan kurstillfället i nedan formulär. Avanmälan senare än 7 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften, senare än 2 dagar innan 100% av kursavgiften.

Kursen kan även erbjudas på engelska vid begäran. För eventuella frågor, kontakta Marcus Wendin, marcus@miljogiraff.se.

Utbildningen sker i samarbete med MiljöGiraff