Events

Goda ljudmiljöer i Göteborg

29 april, 2015
15:30
 till 
17:30

Dåliga ljudmiljöer är ett stort problem och en av de miljöstörningar som dagligen drabbar flest göteborgare. Men så behöver det inte vara. Det finns lösningar som ger goda ljudmiljöer.

HörselkåporDen 29 april är det 20-årsjubileum för International Noise Awareness Day. En dag som årligen uppmärksammas världen över för att öka medvetenheten om vad buller är och hur det påverkar oss i vår vardag. Vi, Göteborgs Stad, Chalmers och Göteborgs universitet, vill också uppmärksamma denna dag genom att bjuda in till ett seminarium om ljudmiljöer i Göteborg.

Göteborgs Stad Chalmers, teknisk akustik Göteborgs universitet, arbets- och miljömedicin gör gemensam sak och bjuder in till en eftermiddag på Ekocentrum – just på Noise Awareness Day!

Seminariet riktar sig i första hand till dig som är politiker eller tjänsteman, men anmälan
är öppen för alla som är intresserade av ämnet.

PROGRAM

15.30 START. Välkomna! Vi uppmärksammar International Noise Awareness Day 2015

Talare:

  • Mikael Ögren, Forskare, Tekn Dr, Göteborgs universitet – arbets- och miljömedicin. Hur mycket låter biltrafiken i centrala Göteborg och hur påverkar det vår hälsa och livskvalitet.
  • Patrik Höstmad, docent, Chalmers – teknisk akustik. Hur ska vi planera staden för att skapa goda ljudmiljöer.
  • Maria Holmes och Henrik Nystedt, miljöutredare, Göteborgs Stad. Det här gör Göteborgs Stad för att skapa goda ljudmiljöer, bullerkartläggning av Göteborg och åtgärdsprogram mot buller 2014 – 2018.
  • Björn Carlsson, sektionschef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Så kan man med hjälp av avancerad teknik dämpa störande ljud och skapa lugna parker i stadsbruset.

17.00 Gemensamt besöker vi en testmiljö för ljuddämpande teknik i form av en buss- hållplats, som är en del av projektet Tysta Offentliga Rum.
Björn Carlsson, sektionschef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Seminariet avslutas vid Chalmers 17.30

Vi hoppas att vi ses den 29 april!

Anmälan: seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser! Anmäl dig senast den 27 april till: henrik.nystedt@miljo.goteborg.se eller via formuläret nedan!

Frågor: kontakta Henrik Nystedt på miljöförvaltningen,
031-368 37 16 eller henrik.nystedt@miljo.goteborg.se