Events

Frukostmöte för dig som producerar livsmedel: Välkommen till växthuset för bättre mat

8 september, 2010
08:00
 till 
09:30

Allt fler konsumenter efterfrågar mat från den egna regionen, ekologisk mat och mat där det tydligt framgår var den producerats och hur. Vi ser samtidigt konturerna av det nya ”Matlandet Sverige” bli allt tydligare och detta sammanfaller helt med denna efterfrågan.

Matens värdeEkocentrum kommer att bidra till att förstärka denna utveckling framför allt genom program riktade till handeln med utbildningar, seminarier och varunära insatser som mässor och det vi kallar Växthuset.

Växthuset:

• Främjar kontakter mellan handel och producenter

• Ökar kunskapen om ekologisk och närproducerad mat

• Visar på matens värde

• Skapar tillväxt!

Vi bjuder på en lätt ekologisk frukost och berättar mer om vårt program för hösten på temat Matens värde.