Events

Frukost för dig i ledande roll – Den hållbara lönsamheten

26 januari, 2010
07:30
 till 
09:00

Förutom själva frukosten erbjuder vi denna morgon:

► Hållbar lönsamhet i företagen

► Praktiska exempel från olika branscher

► Kommande aktiviteter, frågestund

Plats: Ekocentrum

Hur kan din ledningsgrupp väva ihop hållbarhet med lönsamhet i sitt strategiska arbete? Verkar det som en omöjlighet? Det är det inte! Det finns företag som gjort detta – och lyckats. Rejält… Nyfiken? Du är välkommen att höra mer…

Ledningsgrupper och personer i ledande befattning i olika verksamheter har enorm nytta av det här budskapet. VD, marknadschef, ekonomichef, m fl. Även ägare och styrelser kan hitta intressanta verktyg i vårt upplägg!

Sustainable Intelligence skapar och leder företags förändringsprocesser för att uppnå lönsam och hållbar verksamhet. Omställningen till hållbar verksamhet kräver en tydlig strategi och strukturerade metoder. Vårt erbjudande anpassas för varje enskild kunds särskilda behov.

Lars Leijon; logistiker och affärsutvecklingskonsult. Leder förändringsprocesser och tränar organisationer i affärsmannaskap

Magnus Blom; analytiker och marknadsundersökare. Skapar insikt och förståelse för behovet av förändring.

Ekocentrum vänder sig traditionellt till hela personalgrupper för att inspirera och motivera dem till ett framgångsrikt miljöarbete. Nu vill vi blicka än mer framåt och arbeta med strategiska frågeställningar. Vi spetsar våra goda exempel.

Anders Lund har utbildat verksamheter i miljöarbete sedan 1995 och har en bred erfarenhet och insyn i olika branscher. Han lotsar oss genom de goda exemplens värld.

Martina Persson är miljöutbildare sedan tio år tillbaka, med erfarenheter från såväl mycket stora som små verksamheter.

Varmt välkommen!