Events

Globala målen för hållbar utveckling nr 4: God utbildning för alla

17 oktober, 2018
18:00
 till 
19:30

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

181017_FN_mål_4_god-utbildningDet fjärde målet handlar om god utbildning för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

Föreläsare:

Alexina Thoren Williams, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs Universitet. Alexina är doktorand i forskarskolan på Centrum för utbildningsvetenskap och forskar om hur lärarstudenter undervisar i informella lärmiljöer så som Universeum. Syftet med forskningen är att bidra med kunskap om hur lärarutbildningar kan utformas och använda sig av science centers och andra informella lärmiljöer. Alexina är utbildad grundskollärare med inriktning mot matematik och NO och har tidigare arbetat som pedagog på Universeum och undervisat om hållbar utveckling både på Universeum och för lärarstudenter på Göteborgs universitet.

Johan Larsson, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Johan forskar om hållbarhetsomställningar med fokus på ledarskap och lärande. Centralt är utveckling av en backcastingmetodik som bland annat tillämpas i Challenge Lab på Chalmers (http://challengelab.chalmers.se/) som nu sprids internationellt. På Challenge Lab ges för studenter att ta sig an hållbarhetsutmaningar tillsammans med samhällets aktörer. Under kvällen kommer Johan ge exempel och berätta hur de i denna miljö jobbar med Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen på ett transformativt och integrerat sätt, med fokus på utbildning.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat, kom i tid!

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.  Anmäl dig här för fika:

Anmälan till onsdagskväll

Vänligen meddela oss i god tid om du får förhinder.


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, och FN-förbundet i Göteborg, i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för