Events

Globala målen för hållbar utveckling nr 10: Minskad ojämlikhet

12 september, 2018
18:00
 till 
19:30

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Det tionde målet handlar om minskad ojämlikhet.

180912_Mål10_kvarter_stad

 

180912_Nils-Björling_mål10Föreläsare: Nils Björling, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Länk för mer info här! 

Nils forskar om stadsbyggnadsfrågor i forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers. Han deltar i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt om ojämlikhet kopplat till bland annat migration och ojämn geografisk utveckling. I Sverige ökar nu de regionala skillnaderna i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Hur kan politik och planering utformas för att nå en socialt hållbar regional utveckling?

 


Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.  Anmäl dig här för fika:


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, och FN-förbundet i Göteborg,  i samarbete med Ekocentrum. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för