Events

Vindkraften ger billigast el*

17 april, 2013
15:00
 till 
17:00

Tomas_Kåberger

FULLBOKAT!

Energiförsörjning med nya förutsättningar.

Vindkraften växer kraftigt över hela världen. I USA stod vindkraften 2012 för nästan hälften av all ny elproduktionskapacitet. I Kina bygger man ännu mer. Där ger idag vindkraften mer el per år än kärnkraften. Totalt sett ger vindkraften ändå bara 2% av den globala elproduktionen. I Sverige är siffran 5% och för Danmark har man nått 28%, där har man med bred enighet beslutat att år 2020 få hälften av landets el från vindkraft.

*  Vindkraft är nu på många håll det billigaste sättet att få mer el.

  • Hur kommer utvecklingen att se ut framöver – i Sverige och i övriga världen?
  • Vilka är hoten och möjligheterna?

Seminarieprogram 15.00 – 17.00

  • Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och professor på Chalmers och Zheijang Universitetet, ger en aktuell omvärldsanalys.
  • Henrik Aleryd, projektledare Power Väst
  • Sara Fogelström, Svensk VindkraftsTekniskt Centrum, SWPTC, Chalmers
  • Linda Burenius Magnusson, O2 Vindel
  • Tobias Finndin,  segmentsansvarig vindkraft, SKF
  • Abbas Zarrinpour, Västra Götalandsregionens miljönämnd

17.00 Invigning av utställningen, mingel och bubbel

Ett samarbete med Power Väst och Ingenjörer för Miljön, IfM.