Events

Ekosystemtjänster hörnpelare i hållbarhetsarbetet enligt EU – Så här gör du!

27 september, 2016
12:00
 till 
16:30

Välkommen på ett halvdagsseminarium om konsten att ta in ekosystemtjänster i våra beslut – hållbarhet 2.0!

EST bild

Senast 2018 förväntar sig Naturvårdsverket att ”… värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället…”. Här kan din verksamhet vara med och ta en ledarroll och bli det goda exemplet!

Ekosystemtjänster handlar om mer än bevarande och skydd. Det är ett nytt sätt att tänka där vi ser och nyttjar naturens tjänster i vårt samhälle i planering och beslut. Detta är grunden för Hållbarhetsarbete version 2.0.

I USA har Vita huset beslutat att ”incorporate the value of natural, or ”green”, infrastructure and ecosystem services into Federal planning and decision making.”

Detta är ett tillfälle för dig att komma vidare i arbetet med ekosystemtjänster. Du har möjlighet att stärka din kompetens, ta del av verktyg och inspiration som du kan använda direkt när du kommer hem i din verksamhet. 

Seminariet består av tre delar – tre föredrag som alla följs av diskussion. Vi kommer att under interaktiva former, som kreativa gruppövningar, praktiskt tillämpa metoder för att arbeta med ekosystemtjänster.

Vi börjar med gemensam lunch kl. 12.00. Under eftermiddagen startar vi med att reda ut varför du ska arbeta med ekosystemtjänster. Vi ser sedan närmare på olika förslag till arbetssätt. Avslutningsvis fokuserar vi på hur ekosystemtjänster kan ta plats i beslutsinstrument som MKB och behovsbedömningar.

Välkommen med dina frågor i förväg! Inför seminariet erbjuds alla deltagare möjligheten att skicka in sina frågor om ekosystemtjänster till seminarieledaren – en möjlighet att få kvalificerad personlig rådgivning i form av kortfattade svar.

Program

11.45 – 12.00   Registrering

12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 14.00   Varför ska du arbeta med ekosystemtjänster i din verksamhet? Du får en grundläggande förståelse för begreppet, dess fördelar och varför det kommer integreras i många beslutsprocesser. Vi uppmärksammar också utmaningar med att i praktiken integrera ekosystemtjänster.

14.00 – 15.15   Hur gör man? Hur kan man värdera och kartlägga ekosystemtjänster? Vi går igenom praktiska exempel och gör frågan konkret, handgriplig. Vi studerar även den ”Guide till värdering av Ekosystemtjänster” som Naturvårdsverket publicerat 2015.

15.15 – 16.30   Vi fortsätter med frågan om Hur man går från teori till praktik – men höjer blicken. Vi ser närmare på processer och vad det betyder att integrera ekosystemtjänster i t ex MKB och Behovsbedömning – och vad händer då? Ekosystemtjänster ska synliggöras i beslut men vad innebär det? Hur utvärderar vi det? Avslutningsvis får du ta del av helt nytt verktyg (vetenskaplig artikel under publikation) som ger tydlig vägledning om vad det innebär att integrera ekosystemtjänster i beslutsfattande.

Ekofika serveras vid 14:30-tiden. Kaffe, juice och frukt finns att tillgå i lokalen under hela seminariet.

Föredragshållare och seminarieledare

Magnus TuvendalMagnus Tuvendal, specialist inom ekosystemtjänster på Calluna AB. Magnus har arbetat som forskare vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet och arbetar nu på Calluna särskilt med frågan hur ekosystemtjänster kan synliggöras i strategisk planering och beslutsfattande och därmed stödja en hållbar samhällsutveckling. Han har stor erfarenhet av att leda projekt i samarbete med statliga verk, myndigheter och företag. Magnus är en uppskattad föreläsare och seminarieledare och är även prisbelönt för sina insatser inom lärande för hållbar utveckling i Sverige. Magnus har arbetat med hållbarhetsfrågor både professionellt och ideellt sedan 1992.

Inför seminariet kan alla inkomma med förslag på frågeställningar som är av särskilt intresse. Eftermiddagen innehåller förutom inspirerande föreläsningar även workshops och erfarenhetsutbyte. Bland annat presenteras hur ni kan använda er av Naturvårdsverkets verktyg ”Guide till värdering av ekosystemtjänster” i detta arbete. För att läsa mer klicka här: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

Övrig information

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Hållplats Kapellplatsen. För vägbeskrivning, klicka här!

Målgrupp: Alla som i sin yrkesroll arbetar med ekosystemtjänster och hållbarhet idag (t.ex. i ditt arbete med gestaltning av stadsmiljö, som ÖP-planerare, handläggare, hållbarhetsstrateg, ansvarig politiker eller annan beslutsfattare) eller förväntas göra det inom en snar framtid.

Pris: Sista minuten! 2.500 kr per person. (Ordinarie: 3.700 kr) Alla priser ex. moms. Du måste anmäla dig senast den 15 september  2016. Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en annan person.

Seminariet är ett samarbete mellan Ekocentrum och Calluna AB.

calluna logga