Events

Ecovillage Svandammen

22 april, 2015
18:00
 till 
20:00

Café Planet_logo_ny_2014

Ecovillage Svandammen bjuder in till träff för att prata om planerna på en Ekoby i Göteborgs närområde. Nyligen hölls ett möte med politiker i Fastighets och Stadsbyggnadsnämnd om möjliga platser för en Ekoby i Göteborgs kommun. Mötet var positivt och ordförande Michael Rudvall berättar mer om detta!

Alla välkomna!