Datum:
7 december 2022 kl. 12:00 - 13:00


Vad är klimatanpassning? Varför ska man som företag och företagsfrämjare tänka på klimatanpassning? Tips och råd för att komma igång med ett systematiskt klimatanpassningsarbete?

Klimatanpassning är idag ett nödvändigt komplement till utsläppsminskning. För många
aktörer är det en komplex fråga med många dimensioner. Det är en utmaning att gå från
ord till handling. Det här lunchseminariet syftar till att inspirera deltagarna att komma
igång genom att visa möjliga åtgärder på utvalda klimateffekter. Dessutom introduceras
en metodik för hur ett systematiskt arbete med klimatanpassning kan etableras.

Lunchseminariet avslutas med att presentera Ekocentrums kommande utbildningar inom klimatanpassning.

STEG 1 – Nosa på klimatanpassning, fysisk utbildning 3,5 timmar

STEG 2 – Metodik för ett systematiskt arbete med klimatanpassning, fysisk utbildning 4 timmar

Seminarieledare: Cecilia Wyser och Anna Krahner

Cecilia Wyser har lång erfarenhet av att arbeta med klimatanpassning och utvecklingsprojekt till olika aktörer. I uppdragen har kunskap om klimatproblematiken och dess lösningar kombinerats med erfarenhet av projektutveckling, klimatkommunikation samt miljödriven affärsutveckling. Cecilia driver sedan 10 år tillbaka företaget Pussel Klimatkonsult där hon erbjuder klimatstrategiska tjänster till företag, kommuner och organisationer som vill bli mer aktiva på klimatområdet.

Anna Krahner är i grunden meteorolog och har arbetat över 10 år på SMHI. Främst med att ta fram väderprognoser men också i ett klimatanpassningsprojekt i Zimbabwe, som särskilt intresserade henne. Anna har ett stort engagemang i klimatfrågan och brinner för klimaträttvisa. Nu läser hon till klimatstrateg på Lunds universitet samtidigt som hon arbetar tillsammans med Cecilia med att utbilda och coacha kommuner inom klimatanpassning.

Anmälan

Lunchseminariet är helt kostnadsfritt och anmälan sker i nedan formulär senast 3 dagar i förväg. En Teams-länk kommer att skickas till dig dagen innan seminariet.

 


Relaterade event

Digitalt LUNCHSEMINARIUM - Nosa på klimatanpassning - Kostnadsfritt!

7 december 202212:00 - 13:00

Digitalt LUNCHSEMINARIUM – Nosa på klimatanpassning – Kostnadsfritt!

Vad är klimatanpassning? Varför ska man som företag och företagsfrämjare tänka på klimatanpassning? Tips och råd för att komma igång med ett systematiskt klimatanpassningsarbete? Klimatanpassning är idag ett nödvändigt komplement till utsläppsminskning. För många aktörer [...]
Last modified: 18 november, 2022