Events

Events på Ekocentrum


181207_HM_klimatpositiv

Klimatpositiv verksamhet! 28 februari

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel... Läs vidare...

Det var alla kommande event i kategorin Seminarium just nu. Men kom tillbaka – nya events tillkommer efterhand!
Klicka här
för att visa tidigare event i kategorin.