Events

Events på Ekocentrum


181122_Frukost_Nittedals-torvtak-affärsmiljö

Frukostseminarium: Taket som förbättrar lokal luftkvalitet och sparar energi!

Våra städer förtätas med allt färre grönområden och en ökning av hårdgjorda ytor som resultat. Utmaningen är att skapa nya användbara gröna arealer för människor, fåglar och insekter, som kan fungera som en vattenbroms i stadsmiljön.... Läs vidare...
181207_HM_klimatpositiv

Klimatpositiv verksamhet! 28 februari

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel... Läs vidare...

Det var alla kommande event i kategorin Seminarium just nu. Men kom tillbaka – nya events tillkommer efterhand!
Klicka här
för att visa tidigare event i kategorin.