Events

Events på EkocentrumOnsdagskvällar på Ekocentrum

har blivit ett väl inarbetat koncept. Under terminerna, vanligtvis februari-april och september-november/december, håller vi kvällsöppet till 20.00 på onsdagarna och erbjuder då alla intresserade att komma hit för att lyssna på intressanta föredrag och/eller delta i diskussioner, se film m m. I samverkan med ett antal partners bjuder vi in olika talare till föredragen.

NYTT 2020: Swisha (eller betala kontant) valfritt belopp i inträde på onsdagskvällar!
I år behöver Ekocentrum ta ett inträde för onsdagskvällarna, för att täcka upp en del av våra omkostnader för dessa. Vi ber därför dig som deltar att swisha eller kontant betala VALFRITT BELOPP i receptionen när du kommer! Vi kommer att skylta med swishnumret tydligt vid ingången, så du kan förbereda dig och swisha, sedan visar du bara upp telefonen med ”genomförd betalning till Stiftelsen Ekocentrum” när du kommer in – välkommen!

Tidigare event - Onsdagsföreläsning.
För att visa alla aktuella event, klicka här!

150930_Cykelprogrammet-Gbg

Cykelprogrammet i Göteborg – för en nära storstad

Göteborgs stad har tagit fram ett nytt cykelprogram. Målsättningen är att tredubbla antalet cykelresor till 2025 och att Göteborg ska upplevas som en cykelvänlig stad. Malin Månsson, Cykelplanerare på Trafikkontoret Göteborgs Stad,... Läs vidare...
151007_Framtidsveckan

Framtidsveckan i Göteborg: en kväll om klimat och hållbarhet

Klimatångest eller framtidshopp? Ja, uppfattningarna varierar om hur världen ser ut - och kommer att se ut! Den här kvällen går Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningens klimatgrupp och Ekocentrum ihop och erbjuder intressanta föredrag som en... Läs vidare...
150114_GobiGas

Världens energielit till Göteborg

Hållbar utveckling och framtidens energi står högt på agendan. Först var det fjärrvärmen, nu är det biogassatsningen GoBiGas som lockar världens energielit till Göteborg. Fyra år efter projektstart har vi tillsammans skapat en... Läs vidare...

Plusenergihus med vätgaslagring

Intresserad av förnybar energi och hållbarhetsfrågor? Vi bildar en ideell förening för privatpersoner och företag i Västsverige med bl. a. studiebesök, föreläsningar och nätverksträffar som verksamhet. Program 17.30 Mingel i... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Cirkulär ekonomi – en del av en annan ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit... Läs vidare...
151104_IfM_Global_physician_density_map

Perspektiv på global hälsa

Vilken värld vill vi leva i? Hälsoläget i världen förändras ständigt som ett resultat av förändringar i levnadsvillkoren, vilket inte minst gäller människors yttre och inre miljö. Under denna caféafton kommer vi att uppdateras om den... Läs vidare...
151111_Olle_Häggström_robotar_GMV

En framtid med robotar och artificiell intelligens: möjligheter och orosmoln

Terminator i verkligheten? Lyssna till Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers, som diskutera teknikutvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv, med fokus på hur artificiell intelligens kan ändra förutsättningarna för... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Klimat, krig och flyktingsituationen – ett samtal

Med anledning av den pågående flyktingkrisen i världen och klimattoppmötet i Paris i december, vill vi uppmärksamma kopplingen mellan dessa båda frågor. Det finns många som hävdar att t.ex. klimatförändringar var en bidragande orsak... Läs vidare...
Climate_Crowd_logo_no

Var med och utveckla ett nytt klimatinitiativ – Climate Crowd

Majoriteten av befolkningen vill accelerera klimatåtgärderna. Climate Crowd erbjuder en helt ny typ av plattform för dem som vill göra mer för klimatet och verktyg som får saker att hända. Vi vill ge medborgare möjlighet att kanalisera... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Peptalk & workshop inför den stora Klimatmanifestationen den 29 november

Snart är det dags för oss alla att mobilisera inför det stora klimattoppmötet i Paris och gå ut på gatorna tillsammans med resten av världen den 29 november. Klimatsamling m.fl. bjuder in till pepp och förberedelser inför den stora... Läs vidare...

Går det att kombinera miljövård med skogsbruk?

Vad behöver en modern skogsbonde tänka på när det kommer till miljö och skogsproduktion, går det ens att kombinera? Kom och lyssna till Bertil Svensson, en skogsbrukare som varit och är aktiv inom både Svenska Naturskyddsföreningen och... Läs vidare...
c30-electric

Elfordon på väg

"Elbilar sänker utsläpp, även om de laddas med mer fossilt ”, ”Volvo: Elbilar blir lönsamt för oss ”, ”Hybrider tänder på tre cylindrar”, ”Elbilar ska kunna laddas i hela landet”, ”Elbilar är bra-men vi får inte bli... Läs vidare...

Vad händer inom svensk sjöfart på klimat- och miljöfronten?

Sjöfarten svarar för ca 90 % av all godstrafik över Sveriges gränser. Energieffektiv jämfört med andra transportslag. Men kan den bli bättre? Och hur är det med miljöpåverkan? Nya regler för svavel i Östersjön och närliggande hav. Vad... Läs vidare...
160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_liten

FN:s globala hållbarhetsmål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna och anger särskilt att vi ska ”vidta brådskande åtgärder för att bekämpa... Läs vidare...

Masshantering i Marieholmsförbindelsen

En miljon kubik överskottsmassor kommer att behöva hanteras i projektet när Trafikverket bygger både vägtunnel under älven och järnvägsbro. I arbetsområdet finns allt från förorenade jordlager till ”Göteborgslera” både på land och... Läs vidare...
160217_Onsd-kväll_Framtida_Gbg_Amanda

Visioner om ett hållbart Göteborg 2050

”År 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser” – Hur lever vi då och hur kommer vi dit? Välkommen till en inspirerande kväll med fokus på den hållbara och rättvisa staden Göteborg 2050, baserad på... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Fröbytarträff & Föredrag om Skogsträdgårdsodlingen i Färjenäs

Vi välkomnar alla odlare och odlingssugna på vårträff. Det blir möjlighet att byta fröer med varandra, prata lite och lyssna på föredrag om Skogsträdgården i Färjenäs och hur de jobbar med permakultur och perenna ätliga växer. ... Läs vidare...

Vårt livsviktiga vatten – en ödesfråga för världen

Vi kan inte leva utan vatten. Vi svenskar är gynnade medan många i världen törstar. Klimatförändringarna påtagliga och leder till torka i många länder, medan andra drabbas av tyfoner och översvämningar. Vatten behövs för att producera... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Textilt återbruk med Anneli Palmsköld

Öppet hus och Fika med JAK Anneli Palmsköld är lektor vid Göteborgs Universitet, institutionen för kulturvård. Hon har bl.a. studerat och skrivit om återbruk och kläders materiella och kulturella slitage. Om detta berättar hon , och... Läs vidare...
160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_liten

FN:s globala hållbarhetsmål nr 1 – utrota fattigdom

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå... Läs vidare...
Skiss_symbios_Sotenäs

Industriell symbios och marin biogas – cirkulära innovationer med marina förtecken

Framtidens innovationer inom hållbar utveckling ligger i att vi måste koppla samman olika tekniker och idéer. Varje del kanske inte är en ny innovation i sig, men tillsammans blir resultatet större än summan av delarna! Den här kvällen... Läs vidare...

Hållbart Resande – Borta & Hemma

Med Tikitut & WWOOF Sverige Vill du veta mer om hur du kan resa och turista mer hållbart, både i Sverige och utomlands? Kom och lyssna på representanter från Tikitut och Worldwide Opportunities on Organic Farms Sverige (WWOOF)! Den... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Syrian Cultural Heritage and the Swedish Integration Process

Kom och lyssna på föreningen NURIA och deras arbete kring jämlik och produktiv integration. Det kommer även hållas ett föredrag om syrianskt kulturarv av arkeologen Anas Al Khabour (föredraget kommer hållas på engelska). Lecture... Läs vidare...
160122_Kina_Delegation

Vandrande föreläsning bland de goda exemplen i vår utställning

De flesta är idag överens om ATT vi måste komma tillrätta med klimatet och övriga hållbarhetsproblem. Frågan är bara HUR! I vår utställning fokuserar vi på lösningar och goda exempel på just hur olika verksamheter tar sig an problemen -... Läs vidare...

Hållbar konsumtion & produktion – vilken roll kan miljömärkning och certifiering spela?

Ett av FNs nya hållbarhetsmål handlar om omställningen till hållbar konsumtion och produktion. Certifiering och miljömärkning framhålls ofta som ett verktyg i denna omställning, genom att sätta press på producenter och informera... Läs vidare...