Events

Events på EkocentrumOnsdagskvällar på Ekocentrum

har blivit ett väl inarbetat koncept. Under terminerna, vanligtvis februari-april och september-november/december, håller vi kvällsöppet till 20.00 på onsdagarna och erbjuder då alla intresserade att komma hit för att lyssna på intressanta föredrag och/eller delta i diskussioner, se film m m. I samverkan med ett antal partners bjuder vi in olika talare till föredragen. Studiefrämjandet har samverkat med oss kring onsdagskvällarna i ett decennium nu!

Gratis entré – ingen föranmälan men begränsat antal platser – först till kvarn....

191127_Peter-Kalmström_vego

Köttets miljöpåverkan

För 5 år sedan insåg Peter äntligen hela lidandet vi människor orsakar djuren och miljöpåverkan av den hemska praxis. Han blev vegan och började studera och undervisa ämnet. Han har tagits väl emot på skolor, kyrkor, fackföreningar och... Läs vidare...
191113_DenSistaSkörden_åker

Kolinlagring – för bördigheten och klimatet

Låt marken bli klimaträddare! Möjligheten att öka kolinlagring i jordbruksmark lyfts fram i politiska klimatstrategier på global, europeisk och nationell nivå eftersom det anses vara en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska... Läs vidare...
191106__SDG 8.9 12.B_GMV

Hållbar turism – Globala målen 8 & 12

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå... Läs vidare...
191030_XR_begravningståg_i_GBG_för_utrotade_arter_19_april_2019

Klimatkollaps – och vad vi kan göra åt det

Vad är på väg att hända med vårt klimat? Vad säger forskningen om orsaker och konsekvenser? Och vad kan vi göra för att rädda framtiden? Klimatkrisen och artutrotning debatteras mer och mer i samhället. Och det med rätta eftersom... Läs vidare...
191023_Skogsbad_sense-in-nature

Skogsbad – Shinrin Yoku – läker och lugnar

I skogen minskar stressen, vi mår bättre och blir friskare, men ändå verkar vi ha glömt hur man gör för att ”bara vara” i skogen. Det vill Laurence Nachin lära ut med japansk natur- och skogsterapi – Shinrin Yoku. Du kanske såg... Läs vidare...
Omslag_Naturens rättigheter.indd

Naturens rättigheter

Hur gör vi när lagen skadar naturen? Naturens rättigheter är en växande rörelse som bygger på förståelsen att det är våra juridiska system som skadar snarare än skyddar miljön. Dagens lagstiftning reglerar exploateringen av naturen men... Läs vidare...
191009_Globalamål-15_ekosystem

Globala målet nr 15 – Biologisk mångfald. There is no business on a dead planet!

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå... Läs vidare...
191002_IFM_magnettåg

Maglev och magnettåg

Just nu planerar Sverige att bygga banor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Lund. Men skulle man kunna åka ännu snabbare med nyare och bättre teknik? Vi får en föredragning av tekniken med magnettåg, dess... Läs vidare...
190925_Greenhouse-Living_Naturhus_Interior_Lindacken

Byggnad och växthus i symbios = naturhus!

Naturhus är ett begrepp som myntades av arkitekten Bengt Warne för snart ett halvt sekel sedan. Greenhouse Living för arvet vidare och vidareutvecklar konceptet för att nå ut på bredare front. Greenhouse Livings definition av begreppet... Läs vidare...

Det var alla kommande event i kategorin Onsdagsföreläsning just nu. Men kom tillbaka – nya events tillkommer efterhand!
Klicka här
för att visa tidigare event i kategorin.