Events

Events på EkocentrumNätverksträff: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Verktyget VEsta!

Förlusten av den biologiska mångfalden pekas ut som den mest akuta utmaning planeten står inför! Vi lever i det sjätte massutdöendet - efter dinosauriernas utdöende för 60 miljoner år sedan. Skillnaden vi ser idag är orsakat av mänsklig... Läs vidare...

Det var alla kommande event i kategorin Nätverksträff just nu. Men kom tillbaka – nya events tillkommer efterhand!
Klicka här
för att visa tidigare event i kategorin.