Events

Bankrupting Nature – Anders Wijkman m fl

20 februari, 2013
12:00
 till 
16:00

Nu kommer Anders Wijkman tillbaka – med sin och Johan Rockströms nya bok och till Ekocentrum! Senast var de här i mars 2011 och presenterade Den stora förnekelsen. Nu kommer boken som tar vid där den slutade – och som pekar ännu tydligare på att en bred debatt om tillväxtens dilemma är absolut nödvändig.

Onsdag den 20 februari ordnar vi ett eftermiddagsseminarium där frågor kring hållbar finansiering, planetära gränsvärden och cirkulär ekonomi är i fokus.

bankrupting_nature300I boken Bankrupting Nature betonas bristen på långsiktig riskanalys, inte minst i förhållande till klimatförändringen. Finansmarknaden prioriterar kortsiktig vinst, helt oavsett om en investering kan ses som långsiktig eller inte.

Boken ger en lång rad exempel på åtgärder som bör vidtas och som skulle föra utvecklingen mot mera hållbara system. Författarna vill öppna för en cyklisk ekonomi, där energi och råvaror utnyttjas många gånger mer effektivt, där produkter har längre livslängd och där material och restprodukter återvinns och återanvänds maximalt. En cyklisk ekonomi skulle dessutom skapa nya arbeten.

Wijkman_RockströmVälkommen till en eftermiddag där du träffar författaren Anders Wijkman. Du får även hör kortare presentationer av Terra Institute och Ekobanken.

Tid: Onsdag den 20 februari 2013 kl 12.00 – 15.30

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg

Program:

12.00 – 13.00 Lunch i Ekocentrums café

13.00 Start i konferensrum Solen: Anders Wijkman presenterar sin bok Bankrupting Nature

14.15 Bensträckare

14.20 Emma Petersson från Terra Institute vet att företag kan vara en del av lösningen för att skapa ett hållbart samhälle och värld. De kompletterar författarna genom att ge konkreta exempel på företag som ställer om och verktygen de använder för att nå dit.

14.40 Magnus Wallin, Ekobanken. Social Banking är en växande rörelse över världen och Ekobanken är den svenska representanten för denna sociala, etiska bankrörelse som numera finns i många länder. Hör mer om hur en social bank kan bidra till hållbar förändring genom att bedriva bankverksamhet på ett annorlunda sätt.

15.00 Frågor och diskussion med de tre talarna.

15.15 Mingel med dryck och tilltugg. Tillfälle att få boken signerad.

För tillfälle att få höra Johan Rockström själv och få hans signering i boken, hänvisar vi till kvällsföredraget i Göteoborgs Universitets Aula kl 18.00. Kom gärna 17.30 för att hinna med signeringen!

Anmälan och kostnad

Deltagaravgiften för seminariet, inklusive lunch, fika/mingel och den inbundna boken Bankrupting Nature är 850 kr ex moms. Vi fakturerar i efterskott.

Gör din anmälan senast den 13 februari 2013 till helen.sylvan@ekocentrum.se. Glöm inte notera din fakturaadress och ev allergier i din anmälan!

Vill du köpa extra exemplar av boken, går det bra att betala kontant på plats eller lägga på dem på fakturan.

Varmt välkommen!