Events

Från ord till handling! Att skapa förändring och engagemang

21 mars, 2018
09:00
 till 
12:00

Att konstatera att vi har stora miljöproblem är inte svårt. Att sätta upp miljömål kräver mer arbete, men den stora utmaningen är att gå från ord till handling.

Den här dagen tar vi upp ingredienserna för att just lyckas få med alla på rätt spår. Martina Persson delar med sig av sina erfarenheter och förhoppningsvis får ni en rad nya tankar och verktyg för att just röra era verksamheter mot mer hållbara verksamheter.

Under kursen får du inspiration och råd kring hur du kan engagera dina medarbetare i hållbarhetsarbetet. Du får alltså verktyg att skapa förändring! Förmiddagen består av en föreläsning och en avslutande workshop där du lär dig om fyra centrala pusselbitar för att skapa förändring.

171121_Skapa-förändring-bild-händerUnder kursen får du inspiration och råd kring hur du kan engagera dina medarbetare i hållbarhetsarbetet. Du får alltså verktyg att skapa förändring! Förmiddagen består av en föreläsning och en avslutande workshop där du lär dig om tre aspekter av beteendeförändring. Du får exempel på hur dessa aspekter konkret kan genomföras, och du lär dig ett verktyg för att formulera en plan för förändring baserat på en viss målgrupp och ett specifikt syfte.

Ur innehållet:

  • Grunder i förändring för hållbar utveckling
  • Tre aspekter av beteendeförändring: Veta – vilja – kunna
  • Vikten av systematik – vad ska göras, av vem, när, hur.
  • Exempel på hur beteendeförändring kan främjas i praktiken
  • Workshop: Formulera en förändringsplan baserat på ett mål för din verksamhet

Martina_PerssonMartina har kört engagerande miljöutbildningar i över 15 år för såväl stora multinationella företag som enskilda firmor. Efter att arbetat på Ekocentrum som föreläsare blev hon miljöstrateg på Västra Götalandsregionens serviceförvaltning. Hon lyckades skapa ett miljöledningssystem och gå från medelmåttiga till gröna miljöresultat. Extra stolt är hon över att alla VGR:s kök idag är KRAV-certifierade och hjälpmedelscentralerna är ISO certifierade och fordonsflottan rör sig mot fossiloberoende.

Idag kör Martina miljöföreläsningar i egen regi samt arbetar deltid på en kommun med det interna miljöarbetet.


Nätverksträff – igen!

Ekocentrums nätverk för miljösamordnare och likasinnade, är en företeelse som startade 2006. Då ordnade vi fyra träffar per år med olika teman och bjöd in eller bokade olika externa talare. Efter hand ökade medlemmarnas kunskap och erfarenhet rejält, och senare år har det blivit svårt att ordna tillräckligt breda OCH djupgående träffar som passar flera. Vi har därför istället erbjudit våra medlemmar rabatt på alla kurser och seminarier i Ekocentrums regi, vilket varit uppskattat. Samtidigt har vi fått önskemål om att ordna träffar där man även ges mer utrymme att träffa varandra och diskutera hur man arbetar med hållbarhetsfrågorna.

Vi själva saknar förstås också tillfällena att ses och prata med er medlemmar lite mer samlat! Så nu drar vi igång – på prov – tematräffar där medlemmar i vårt nätverk har förtur till anmälan. Varmt välkomna!

Mer om nätverket och tidigare träffar hittar du här! Inte medlem (än)? Hör av dig till helen.sylvan@ekocentrum.se.

Anmälan och andra detaljer

Deltagaravgiften för medlemmar i Ekocentrums nätverk är 700 kr.

Avgiften inkluderar förmiddagsfika och lunch!

För icke medlemmar är deltagaravgiften 1.400 kr. Alla priser ex moms. Vi fakturerar efter genomgången kurs. Anmälningar är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person vid förhinder. Gör din anmälan senast den 14 mars!