Events

Byggnad och växthus i symbios = naturhus!

25 september, 2019
18:00
 till 
19:30

Naturhus är ett begrepp som myntades av arkitekten Bengt Warne för snart ett halvt sekel sedan. Greenhouse Living för arvet vidare och vidareutvecklar konceptet för att nå ut på bredare front.

190925_Greenhouse-Living_Naturhus_Interior_Lindacken

Greenhouse Livings definition av begreppet kan sammanfattas med:

1. Material: ekologiska och klimatsmarta val av material.

2. Energi: välisolerade byggnader med smart energiteknik (t ex solceller).

3. Kretslopp: lokal vattenrening och tillvaratagande av växtnäringsämnen från avloppet.

Växthuset ger fantastiska uterum skyddade från regn, vind, snö och skapar ett klimat motsvarande norra Italien. Uteplatserna kring huset används från mars till långt in på oktober. Husets yta växer och krymper med årstiderna, på våren expanderar livsrummet ut i växthuset och på vintern kurar man ihop sig. Växthuset möjliggör ett slutet lokalt kretslopp där bostadens avlopp från wc, disk och tvätt processas, infiltreras och renas i en växtbädd. Växterna tar upp näringen och omvandlar den till frukt och grönsaker, kretsloppet sluts. Att bo i en trädgård uppmuntrar till ett omtänksamt och giftfritt leverne. Det blir mycket tydligt varför man inte ska släppa ut föroreningar i omgivningen, då det slår tillbaka till det egna kretsloppssystemet. Det innebär att du har nära till dina odlingar, att du i vardagen går förbi tomaterna på väg till takterrassen. Klimatet i växthuset möjliggör odling av växter från varmare klimatzoner såsom vin, kiwi, aprikos och fikon.

Intresset för odling i städerna har ökat och många kommuner gör satsningar för att stimulera småskalig och bostads-nära odling, som en del i ett större hållbarhetstänk. Odling som metod kan användas för att nå många politiska mål såsom att skapa möten, integration, trygghet och rehabilitering, Växthus i stadsmiljö ger ett offentligt rekreativt rum som förlänger odlingssäsongen och ett forum för pedagogisk verksamhet kring t ex hållbarhetsfrågor och odling.

190925_dan-eric-archer_Greenhouse-LivingIkväll träffar du Dan-Eric Archer, civilingenjör, från nystartade företaget Greenhouse Living AB.

 Onsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.