Events

Onsdagskväll: Vetenskapsturism, biodiversitet och marin mat

30 september, 2020
18:00
 till 
19:30

Hur kan man förena hållbar turism med hållbar hantering av marina resurser? I ett nytt projekt studeras hur vetenskapsturism i havsmiljöer kan locka till upplevelser med bland annat nya marina matprodukter. Vad finns det för råvaror från havet som inte används idag som kan nyttjas hållbart? Lyssna på två forskare som berättar om turism, marina vetenskaper och de globala målen för hållbar utveckling.

200422 Hållbar Turism

Maria Bodin är projektledare för Scary Seafood, ett projekt som vill ta vara på outnyttjade marina resurser i våra kustvatten och skapa annorlunda matupplevelser. Det kan handla om djur och alger som är vanliga men som saknar ekonomiskt värde idag. Det kan vara bifångster som inte landas eftersom det inte finns någon efterfrågan. Det kan också handla om biprodukter från fiskberedningsindustrin.
Hur kan man använda råvaror som knöltång, hjärtmussla och havets revbensspjäll? Hur får man tag på dem? Hur tillagar man dem? Och hur kan det bli ekologiskt hållbart?
Läs mer om Scary seafood.

Maria Persson forskar inom projektet ”Kunskapsturism som attraktion och resurs”, som leds av Centrum för turism vid Göteborgs universitet. Syftet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism. Projektet samlar forskare inom olika ämneskompetenser och sker i samverkan med besöksnäring, offentlig sektor och civilsamhälle. De flesta partner har koppling till den maritima sektorn och i projektet ingår bland andra Sotenäs Symbioscentrum, Göteborgs universitets forskningsstationer på Tjärnö och Kristineberg, Uddevalla kommun, Vitlycke museum och Statens fastighetsverk.

Föreläsare:

Maria Persson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Maria Bodin, Institutionen för marina vetenskaper

200422_Globala malen 8 & 14

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje föreläsning berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för två delmål som handlar om hållbar turism respektive hållbar hantering av marina resurser.


Kvällen är ett samarbete med GMV, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling.

Anmäl dig i förväg till kvällen, så bjuder vår värd GMV på fika i Ekocentrums café kl 17.30 – välkommen!


NYTT 2020: Swisha (eller betala kontant) valfritt belopp i inträde på onsdagskvällar!

I år behöver Ekocentrum ta ett inträde för onsdagskvällarna, för att täcka upp en del av våra omkostnader för dessa. Vi ber därför dig som deltar att swisha eller kontant betala VALFRITT BELOPP i receptionen när du kommer! Vi kommer att skylta med swishnumret tydligt vi ingången, så du kan förbereda och swisha, sedan visar du bara upp telefonen med ”genomförd betalning till Stiftelsen Ekocentrum” när du kommer in!     

Swish: 123 420 25 03      


Onsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med föredrag, diskussion och öppen utställning. Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.