Events

Ekologiskt enkel teknologi är bästa hjälpen!

25 mars, 2020
18:00
 till 
19:30

Vi behöver lära oss att anpassa vårt levnadssätt till klimatförändringarna . Extremväder med längre torrperioder och fler översvämningar kommer att möta oss i framtiden. Vi behöver utveckla resurseffektiv teknik som bidrar till att öka förutsättningarna för en lokal självhushållning på mat, vatten och växtnäring. Föreningen CET (Centrum för ekologisk teknik) bjuder in till en kväll kring lösningar…

Svenskt bistånd har alltför ofta varit präglat av en besserwisser-attityd, speciellt när det gäller jordbrukslösningar, där utvecklingsländerna har en genuin kunskap om hållbara småskaliga ekologiska lösningar som tyvärr fått ge vika för västvärldens jakt på biobränslen, djurfoder och palmolja vilka bidragit till skogsskövling och tilltagande jorderosion.

Framtidens ekologiskt hållbara lösningar behöver anpassas till klimatförändringarna och samtidigt gynna hushållning av lokala resurser. Det är i detta sammanhang – Resilient Technology (RT) kommer in i bilden, en skärpning av Appropriate Technology.

 

200422_BjörnMartenBjörn Martén gjort flera resor till Kenya för att sprida kunskap om RT för att säkerställa tillgången på mat och vatten och tillgång till sanitet. Ett projekt håller på att startas upp i Kibera, ett av världens största slumområden och ett annat i närheten av Victoriasjön.

Projekten omfattar bakning av levande bröd i en soltork, byggande av urinseparerade jordiseringstoaletter samt borrning efter vatten för hand.

Med enkla växthus av sly och plast kan man baka bröd i 40 grader som är hållbara i ett år på chiafrön, böngroddar och valfria tillbehör, alltefter tycke och smak. Det soltorkade levande brödet är mycket näringsrikt och kan smulas och användas till exempelvis sallader eller som kosttillskott. Genom att byta ut grönsakerna mot frukt, nötter och vilda växter kan man baka kakor i soltorken. Ekologisk odling av råvarorna för det levande brödet och kakorna ingår också i projektet.

 

Traditionell borrning är dyrt och vattnet förorenas lätt och vattnet behöver ofta bäras långa sträckor. Med många små mindre hål kan även små vattenförande flöden komma till användning vilket ofta bidrar till att minska det erforderliga borrdjupet.

 

En enkel duo torrtoalett med urinseparering tillsammans med ett jordborr gör det enkelt att ta vara på all växtnäring i humangödseln, organiskt hushållsavfall samt trädgårdsavfall.

 

Ett utbildningspaket i RT kommer att utvecklas och användas i samband med rehabilitering av funktionshindrade och alla som har problem med stress, oro, ångest eller andra mentala problem. Naturnära upplevelser i kajak, raw food, yoga, dans, musik och hantverk ingår också i rehabiliteringen som kallas Blågrön Rehab.

 

Många psykiskt sjuka i fattiga länder sitter fastkedjade med fotbojor och behandlas med psykofarmaka med förödande biverkningar som kan bidra till personlighetsförändringar och/eller en för tidig död. Blågrön rehab kommer även att introduceras i Sverige under 2020.

Välkomna, önskar Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik (CET), som är kvällens värdar.


Ekocentrums onsdagskvällar pågår under höst och vår, och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet i caféet och utställningen kl 17.00 – 20.00 under våra onsdagskvällar. Inträdet är fritt – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.