Events

Globala målet nr 15 – Biologisk mångfald. There is no business on a dead planet!

9 oktober, 2019
18:00
 till 
19:30

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Den här kvällen lyfter vi mål nr 15…

191009_Globalamål-15_ekosystem

 

Mer info kommer!

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare:

191009_Ulrika-Palme_Mål15Ulrika Palme, Chalmers. Ulrikas forskning handlar om indikatorer för hållbar utveckling, antingen som fristående verktyg eller som del i metoder som livscykelanalys och multikriterieanalys. Hennes forskning i ämnet inleddes inom området urbana vatten- och avloppssystem, fortsatte till större företag och deras hållbarhetsarbete, och har sedan några år tillbaka handlat främst om hållbar markanvändning och indikatorer för biologisk mångfald i detta sammanhang.


Kvällen är ett samarbete med Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling (GMV). Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00, om du anmäler dig i förväg!

Anmälningslänk kommer inom kort – om du vill anmäla dig redan nu är du välkommen att maila till helen.sylvan@ekocentrum.se!


Ekocentrums onsdagskvällar pågår under höst och vår, och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet café och utställning till kl 20.00. Inträdet är fritt – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.