Events

Frukostseminarium: Taket som förbättrar lokal luftkvalitet och sparar energi!

16 maj, 2019
08:00
 till 
09:30

Våra städer förtätas med allt färre grönområden och en ökning av hårdgjorda ytor som resultat. Utmaningen är att skapa nya användbara gröna arealer för människor, fåglar och insekter, som kan fungera som en vattenbroms i stadsmiljön. En lösning är att flytta grönskan från marknivå upp på tak och terrasser.

181122_Frukost_Nittedals-torvtak-grästak-folk

Det här är en frukostföreläsning för t ex fastighetsägare, konsulter och entreprenörer.

Stora regnmängder som faller på kort tid överbelastar lokala dagvattensystem med översvämningar som följd. Skadorna som uppstår ger höga kostnader för fastighetsägare och samhället i stort. Nittedals Taktorv® kompletterar kommunala dagvattensystem och kan ersätta dagvattentankar i vissa fall (taket fungerar som vattenmagasin med långsam avrinning) till en lägre kostnad.

Nittedals Taktorv® är ett kostnadseffektivt växtsubstrat för gröna tak, med en dokumenterad förmåga att hålla kvar vatten. Utöver fördröjningen av vattenavrinningen, ger Nittedals Taktorv® också andra ekologiska, tekniska och ekonomiska fördelar.

–  Kostnad: Nittedals Taktorv® kostar ca 240:-/m2 + moms vilket är ca 50-60% lägre, jämfört med sedumtak med samma tjocklek (17cm).

–  Torvsäckarna är spårbara med individuell märkning. Varudeklaration finns. Produktgaranti finns.

–  Nittedals Taktorv® har testrapporter från tredje part, som visar vattenupptagningsförmåga jämfört med sedumtak, isoleringsvärden samt ljuddämpningsvärden.

–  Renovering, om man skall lägga Nittedals Taktorv® på ett befintligt tak, måste man vara säker på att takkonstruktionen klara av 130kg/m2 i extra taklast (torven är då 100% vattenmättad).

–  Nittedals Taktorv® är ett lätt torvtak som ger förutsättningar för naturens mångfald, går snabbt att lägga och kan läggas hela året.


Frukosten serveras från kl. 8.00 i Ekocentrums café

Föreläsningen börjar 8.30 och pågår till ca 9.30.

Föreläsare: Geir Flugund, Nittedals Taktorv®

Detta event är kostnadsfritt, men kräver anmälan här nedan senast den 10/5 2019! No-show-avgift på 300 kr faktureras vid utebliven närvaro utan avbokning.

Varmt välkommen!