Events

Fuktsäker byggprocess – en garanterat lönsam investering

4 april, 2019
08:30
 till 
12:00

Över 80% av alla garantikostnader i byggprocessen är fuktrelaterade i någon form och en väldigt stor andel av våra byggnader har fukt- och mögelskador. Den här utbildningen ger en överblick över utmaningarna, men också konkreta verktyg hur man arbetar förebyggande med fuktsäkerhet i byggprocessen.

BFI_Per-AnderssonVilka olika krav finns på fuktsäkerhet om man exempelvis bygger enligt certifieringen för miljöbyggnad och vad kan vi vänta oss framöver? Per Andersson kommer ta upp många praktiska exempel, även från befintliga byggnader, om forskning och konkreta exempel där man tittat på hur fukt och energi hänger samman, t.ex. i fasader.

Vi går bland annat igenom branschstandarden Bygga F och dess kopplingar till kvalitets- och miljöfrågor.

Per arbetar som konsult med hållbar stadsutveckling genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Tjänster som han erbjuder är bland annat miljösamordning, processutveckling, fuktsäkring samt drifts- och förvaltningsoptimering.

Innehåll:

Det handlar om fuktproblematiken i byggprocessen, branschstandarden Bygga F och dess kopplingar till kvalitets- och miljöfrågor. Vilka olika krav finns på fuktsäkerhet om man exempelvis bygger enligt certifieringen för miljöbyggnad och vad kan vi vänta oss framöver?

Du får många praktiska exempel, även från befintliga byggnader, om forskning och konkreta fall där man tittat på hur fuktsäkringsåtgärder påverkar energianvändningen vid fasadrenovering.

För vem? Den här kursen riktar sig till offentliga beslutsfattare och tjänstemän, byggentreprenörer, arkitekter och konsulter, fastighetsägare och byggherrar.

Kursledare: Per Andersson, projektledare, hållbarhets-/certifieringssamordnare och fuktsakkunnig. Per arbetar som konsult med hållbar stadsutveckling genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Tjänster som han erbjuder är bland annat miljösamordning, processutveckling, fuktsäkring samt drifts- och förvaltningsoptimering. Han har jobbat med hållbart byggande i 25 år som entreprenör, konsult och i byggherreroll. Med sig har Per erfarenheter från bland andra Skanska, Peab, Älvstranden Utveckling, Bengt Dahlgren AB och Passivhuscentrum Västra Götaland.


Investering: deltagaravgiften är 3.900 kr (exkl moms) och faktureras i förväg. Fika och ev dokumentation ingår.

Rabatter: Om ni bokar flera personer från samma verksamhet får ni 25 % rabatt på deltagaravgifterna (förutsatt att vi kan fakturera era platser på samma faktura)! Medlemmar i Ekocentrums nätverk har som vanligt 25 % rabatt på kurser!

Anmäl dig senast 28 mars 2019! Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.