Events

Vägar mot en grön ekonomi

18 mars, 2020
18:00
 till 
19:30

Är grön tillväxt en nödvändighet för att klara klimatutmaningen, eller är det rent önsketänkande? Hur skapar vi verklig miljönytta genom ny teknik, så att vinsterna av effektiviseringar inte äts upp av ständigt växande volymer?

200318_rapport_gronekonomi_omslagDet finns en rad svåra frågor kring vårt ekonomiska system. Det finns också många förslag på lösningar, men kring flera av de riktiga knäckfrågorna saknas både kunskap och koncensus kring hur man borde se på – och angripa – problemen. Under föreläsningen tas några av dessa knäckfrågor tas upp, och ett antal förslag på lösningar diskuteras tillsammans med dig som kommit för att delta.

 

 

200318_anton grenholmAnton Grenholm är hållbarhetsstrateg på Högskolan Dalarna, och sedan lång tid också aktiv inom Naturskyddsföreningen där han för ett par år sedan var med och skrev rapporten Grön ekonomi


Onsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.