Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Vad händer på hållbarhetsområdet? Ja, ett är säkert – det är mycket! Om du också upplever en viss svårighet att få överblick, kan vi erbjuda en lösning. Kom på trendspaning med Anna Kjellberg från Miljö Online! Här får du även en definition på vad en trend egentligen är.

På programmet:

Bubblor09.00 Introduktion – vad är en trend?

  • Megatrender som påverkar
  • Den hållbara staden
  • Energiskiftet – från fossilt till förnybart och från storskaligt till småskaligt

fasad10.00 – 10.30 Rast och fika med smörgås

  • Mobilitet – för framtidens trafiklösningar
  • Hållbar konsumtion

Diskussion och reflektion

laptop_barn11.30 Vi avslutar förmiddagen


 

Mer om de fyra trenderna:

  • Den hållbara staden

Samverkan och dialog – nyckeln till hållbar stadsutveckling

Den klimatanpassade staden

Ekosystemtjänster – en väg att bygga en robust, tålig och attraktiv stad?

Vad innebär urban odling och vilka värden kan den tillföra?

Hur påverkar förtätning staden – för- och nackdelar

  • Energiskiftet

Hur ser utvecklingen för förnybar energi ut på global nivå, i EU och i Sverige?

Vad sker inom teknikutvecklingen för förnybar energi?

Energi som drivkraft för kluster

Smarta elnät – en nödvändighet när allt fler vill producera egen el?

Varför fungerar inte smarta hem?

  • Mobilitet i fokus – för framtidens trafiklösningar

Mobilitet – vad är det?

Strategier för hållbart resande. Vad gör att människor väljer att förflytta sig på ett visst sätt vid given tidpunkt?

Kollaborativa resmönster, vad innebär det?

Stadens transportlösningar

Gröna drivmedel – vad är klimatsmart och möjligt?

Är vi på väg mot ”peak car”?

  • Hållbar konsumtion

Vad innebär det att frikoppla konsumtion från miljöpåverkan? Är det ens möjligt?

Vilka är drivkrafterna för vår konsumtion?

Vilka strategier finns det för att minska konsumtionens miljöpåverkan?

Kollaborativ konsumtion, utmanare av traditionella köpbeteenden?

 

Anna_Kjellberg_Miljö-OnlineAnna Kjellberg har uppdaterat sin trendspaning sedan i våras, så det här är ett nytt innehåll senast hon var hos oss senast. Hon varvar sin föreläsning med att under förmiddagen ge tillfälle till frågor och att diskutera i “bikupor”. Missa inte chansen att hålla dig à jour på hållbarhetsområdet!

 

Anmälan och kostnad

För medlemmar i Ekocentrums nätverk är deltagaravgiften för trendspaningen 295 kr. För icke medlemmar är avgiften 495 kr. Alla priser exklusive moms. Fika ingår i avgiften. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vi fakturerar deltagaravgiften. Gör din anmälan senast den 11 november 2015. Varmt välkommen!

Ange “medlem” i meddelanderutan nedan om du är nätverksmedlem. Du kanske vill bli medlem – skriv “intresserad av att bli medlem” så kontaktar vi dig. Då får du det lägre priset på seminariet. Läs mer om vårt nätverk här…

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 29 september, 2015