Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Grön IT är ett område där miljö och ekonomi går hand i hand. Det finns oftast miljontals kronor att årligen spara på elnotan. Detta samtidigt som ITs påverkan på klimat, farliga ämnen och elektronikavfallet minskar. Möjligheterna att nå resultat är god samtidigt som investeringarna låga och pay-off tiden kort.

Grön_itIT expansionen är idag ett dolt miljöproblem samtidigt som möjligheterna till effektiva åtgärder är stora. Allt fler IT-användare ser såväl problemen som lösningarnas ekonomiska potential. Allt fler IT leverantörer kommer beröras av detta.

Frågan berör dig som arbetar med

• Miljö
• IT
• Tjänsteresor
• Energi i fastigheter

Talare:

hakan_nordinHåkan Nordin har över 20 års erfarenhet inom Grön IT. Han
har skrivit Sveriges första bok inom området, är en engagerad och uppskattad föredragshållare med kompetens både
inom IT, miljö och upphandling. Håkan har tagit fram kraven till den internationella TCO-märkningen av IT produkter samt utvecklat och utvärderat miljökrav i Sveriges största
IT upphandlingar. Håkan är ett aktat namn långt utanför
Sveriges gränser när det gäller Grön IT.

Anna Pramborg_500Grön IT är ett område där miljö och ekonomi går hand i hand. Det finns ofta miljontals kronor att spara både genom att medvetna val vid inköp av IT och genom att använda IT som ”miljöteknik” där payofftiden är kort och möjligheter till effektiviseringar är stor. Samtidigt expanderar IT-sektorn och bidrar till dolda hållbarhetsproblem som t ex sociala villkor i produktionen, elektronikavfall, CO2-utstläpp och en okänd mängd farliga ämnen är i omlopp. Under dagen tar vi upp miljö- och hållbarhetsaspekter på IT som produktgrupp där utmaningar och lösningar presenteras. En översikt över IT som verktyg i hållbarhetsarbetet med exempel på t ex vad en kommun kan åstadkomma visas också. Hör Anna Pramborg, kommmunikationschef på TCO Development.

gronitbokBoken Grön IT ingår i deltagaravgiften!

Detta är träff # 26 för Ekocentrums nätverk och samtidigt ett öppet seminarium.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 19 november, 2012