Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Ett seminarium om förpackningsmaterialet problematik och lösningar, som en del av EU minskar avfallet-veckan. SP och Ekocentrum bjuder in till en förmiddag kring förpackningsavfallets problematik och lösningar.

161121_sp_forpackningsbildFörpackningar skyddar innehållet, underlättar transporter och hjälper konsumenter att välja. Men blir det inte allt fler förpackningar i vår vardag, och behövs verkligen alla förpackningar? Vilken makt har företag och konsumenter att påverka hur mycket förpackningsavfall som uppstår?

För vem? Det här seminariet riktar sig till svenska företag, entreprenörer och organisationer som vill delta i utvecklingen mot ett samhälle där alla resurser och material tas tillvara på bästa sätt.

Syfte
161121_eu-minskar-avfallet-logo-rensadUnder seminariet diskuteras insikter och erfarenheter från olika initiativ som fokuserat på att minska förpackningsavfallet i vardagen. Syftet är att stimulera dialog kring företagens och konsumenternas roller, och hur vi tillsammans kan driva utvecklingen mot mindre avfall från förpackningar. Seminariet avslutas med en handledning till hur man genom samverkan och med stöd från forsknings- och innovationsprogram kan arbeta med frågan i praktiken.

Program:

09.00 Kaffe/thé och registrering.

09.15 Välkomna & introduktion. Helen Sylvan, Ekocentrum.

09.30 Den förpackningsfria mjölken. Christian Rudensjö, butikschef ICA City Fristad.

09.50 Så ersatte vi över en miljon förpackningar i handeln. Hans Grönqvist, KAM/Business Manager Svenska Retursystem.

10.10 Ska vi återvinna förpackningarna eller göra dem biologiskt nedbrytbara? Ignacy Jakubowicz, forskare på SP.

10.30 Den förpackningsfria konsumenten. Ulrika Naezer, kommunikatör Göteborgs Stad, aka Avfallsfria Ada.

10.50 Deltagardialog.

11.30 Verktyg för samverkan & innovation. Robin Kalmendahl, forskare på SP.

11.50 Summering.

12.00 Vi avslutar förmiddagen.

Packat-o-klart-helen-robin-ekocentrum-SP


Har du frågor om seminariet? Vänd dig till Robin Kalmendahl, SP eller Helen Sylvan, Ekocentrum.

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat. Anmäld, ej utnyttjad plats debiteras en no-show avgift på SEK 300 ex moms.

161121_eu-minskar-avfallet-logo-textLäs mer om Europa minskar avfallet här!


Två seminarier om förpackningsavfall vecka 47:

Packat och klart – eller?

I slutet av november infaller temaveckan Europa minskar avfallet, i år med fokus på förpackningar. Därför bjuder RE:Source in till tre seminarier under rubriken Packat och klart – eller?

Förpackningar skyddar innehållet, underlättar transporter och hjälper konsumenter att välja.  Men behövs verkligen alla förpackningar? Vilken makt har företag och konsumenter att påverka hur mycket förpackningsavfall som uppstår?

De frågorna står i centrum för seminarier i Göteborg och Malmö.

Måndag 21 november kl 9-12 på Ekocentrum i Göteborg

Några av programpunkterna:

  • Den förpackningsfria mjölken
  • Ska vi återvinna förpackningarna eller göra dem biologiskt nedbrytbara?
  • Den förpackningsfria konsumenten

Läs hela programmet. Seminariet är kostnadsfritt.

Torsdag 24 november kl 9-12 på Studio Meetingpoint i Malmö

Några av programpunkterna:

  • Svenska förpackningslösningar i framkant
  • Konsumentens perspektiv på förpackningsavfallet
  • Förebyggande av avfall – en halvering av mängden hushållsavfall

Läs hela programmet.

Seminarierna anordnas inom ramen för RE:Sources kommunikationsprojekt Seminarieserie: Sverige minskar förpackningsavfallet!
Robin Kalmendal, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är projektledare och kan svara på frågor om seminarierna via e-post robin.kalmendal@sp.se

Mer om temaveckan:

The European Week for Waste Reduction
Europa minskar avfallet

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 oktober, 2016