Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Det ställs allt högre krav på de kemikalier som används. Genom tuffare lagkrav och regler kommer vissa kemikalier att fasas ut till förmån för gröna, miljösmarta och hälsosammare alternativ.

Kemi_rör_växtMyndigheter arbetar för en starkare & bredare reglering inom EU. Många företag går före vilket ökar både tillgång och efterfrågan på ”grön kemi”. Genom att ligga steget före kan du och din verksamhet vara med och påverka redan nu. Satsningar på giftfri vardag & giftfri förskola duggar tätt i landet. Var med på tåget du med!

Seminariet ger en helhetsbild av kemikaliefrågan och erbjuder kunskap & vägledning i praktiken.


Per_RosanderMaria_Losman Per Rosander och Maria Losman från miljöbyrån Ecoplan håller i dagen. Per är kemist och tidigare chef för Internationella Kemikaliesekretariatet. Maria är specialist inom kravprocesser förmiljö- och etik vid upphandlingar och inköp. Läs mer om Maria och Per i programbladet på sid 2!

EvaAxelsson_VolvoEva Axelsson är ansvarig för den centrala funktionen Chemical Products EHS inom AB Volvo, och har arbetat i Volvokoncernen med miljö-och kemikaliefrågor under många år i olika positioner, bl a som miljöchef för Volvo Penta. Inom Volvo har man länge arbetat med att aktivt identifiera oönskade substanser och ställt krav på leverantörer av kemikalier att dessa ”svartlistade” substanser inte får förekomma i produkter som levereras till AB Volvo. Genom att tidigt använda IT-verktyg och ha engagerade  nätverk bestående både av kemikaliespecialister och nyckelpersoner ute i verksamheten finns ett etablerat arbetssätt.  En av utmaningarna är att säkerställa att verktyg och arbetssätt etableras på ett bra sätt i Volvos alla anläggningar världen över.

AnnaLennqvist_Chemsec

ChemSec är en intresseorganisation baserad i Göteborg som arbetar med kemikaliefrågor på en internationell nivå. ChemSec arbetar för en effektiv implementering av den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH, och för att underlätta för företag att ha koll på och kunna fasa ut de farligaste kemikalierna. ChemSec ligger bakom SIN-Listan som idag används av många organisationer, företag, kommuner och landsting och som omnämnts som en av de starkaste drivkrafterna för innovation inom kemiindustrin i Europa. Anna Lennquist arbetar sedan fyra år på ChemSec och är projektledare för SIN Listan. Hon har också arbetat med utvecklingen av substitutens-databasen SUBSPORT. Tidigare har hon forskat vid Göteorgs Universitet där hon doktorerat inom ekotoxikologi.

På programmet för dagen:

 •  Kemikalier och miljö – Igår, idag imorgon
 •  Kemikaliekontrollen – Hur är den uppbyggd?
 •  Affärsstrategier kring kemikaliekontroll – möt verksamheter som har gått före!
 •  Grön kemi – hur hitta rätt till säkrare val?
 •  Att följa regelverket – lagarna och deras tillämpning
 •  Att ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling
 •  Att ligga steget före. Kemikaliearbetet på din arbetsplats

Målgrupper: Miljöchef, miljöansvarig, miljösamordnare, miljöstrateg, kvalitetsansvarig, kemikalieansvarig, inköpsansvarig, produktutvecklare och andra som berörs av frågan i arbetet.


Investering: 3.900 kr. Priser är ex moms. Fika för- & eftermiddag samt lunch ingår.


Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Elggren på tfn 031 – 705 07 44 eller mail: maria.elggren@ekocentrum.se Anmäl dig senast den 15 januari 2015. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Pdf: På språng mot en giftfri miljö! 20150122


150122_Ecoplan_logo Dagen är ett samarbete mellan Ekocentrum och Ecoplan i Göteborg. Bilden i inledningen har vi lånat av SEKAB.


[id=”2″ name=”Anmäl dig nu”]

Det ställs allt högre krav på de kemikalier som används. Genom tuffare lagkrav och regler kommer vissa kemikalier att fasas ut till förmån för gröna, miljösmarta och hälsosammare alternativ.

Kemi_rör_växtMyndigheter arbetar för en starkare & bredare reglering inom EU. Många företag går före vilket ökar både tillgång och efterfrågan på ”grön kemi”. Genom att ligga steget före kan du och din verksamhet vara med och påverka redan nu. Satsningar på giftfri vardag & giftfri förskola duggar tätt i landet. Var med på tåget du med!

Seminariet ger en helhetsbild av kemikaliefrågan och erbjuder kunskap & vägledning i praktiken.


Per_RosanderMaria_Losman Per Rosander och Maria Losman från miljöbyrån Ecoplan håller i dagen. Per är kemist och tidigare chef för Internationella Kemikaliesekretariatet. Maria är specialist inom kravprocesser förmiljö- och etik vid upphandlingar och inköp. Läs mer om Maria och Per i bifogade programblad på sid 2! Dagen innehåller:

 •  Kemikalier och miljö – Igår, idag imorgon
 •  Kemikaliekontrollen – Hur är den uppbyggd?
 •  Affärsstrategier kring kemikaliekontroll – möt verksamheter som har gått före!
 •  Grön kemi – hur hitta rätt till säkrare val?
 •  Att följa regelverket – lagarna och deras tillämpning
 •  Att ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling
 •  Att ligga steget före. Kemikaliearbetet på din arbetsplats

Målgrupper: Miljöchef, miljöansvarig, miljösamordnare, miljöstrateg, kvalitetsansvarig, kemikalieansvarig, inköpsansvarig, produktutvecklare och andra som berörs av frågan i arbetet.


Investering: 3.900 kr. Anmäl dig innan den 15 december och betala: 2.900 kr! Priser är ex moms. Fika för- & eftermiddag samt lunch ingår.


Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Elggren på tfn 031 – 705 07 44 eller mail: maria.elggren@ekocentrum.se Anmäl dig senast den 15 januari 2015. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Pdf: På språng mot en giftfri miljö! 20150122


150122_Ecoplan_logo Dagen är ett samarbete mellan Ekocentrum och Ecoplan i Göteborg. Bilden har vi lånat av SEKAB.


[id=”2″ name=”Anmäl dig nu”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 12 november, 2014