Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region, nu och i framtiden.

Västsvenska_paketetFöreläsare:
Anders Roth Trafikkontoret
Eva Rosman Transportstyrelsen
Carl-Anton Holmgren Trafikverket

 

Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige är målet

Västsverige växer så det knakar. Om vi vill att Västsverige, med Göteborg som kärna, ska vara en expansiv och levande region måste vi bygga för framtiden och planera resandet rätt. Därför genomför vi nu Västsvenska paketet – ett 17 år långt samhällsbygge som bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

Detta innehåller Västsvenska paketet:

Utbyggd kollektivtrafik

nya busskörfält

längre plattformar för pendeltåg

nya pendelparkeringar för cykel och bil

nya gång- och cykelbanor

bättre trafik- och restidsinformation

nya knutpunkter för kollektivtrafiken

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 19 november, 2012