Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Den här eftermiddagen har vi bjudit in några av forskarna bakom debattartikeln i DN (publicerades 27/2) för att berätta mer.

Den 11 mars kl 16.00 kommer två av författarna, Fredrik Hedenus och David Andersson, att finnas på plats på Ekocentrum för att berätta om bakgrunden till rapporten och svara på frågor.

150311_Hållbara konsumtionsmönster Naturvårdsverket 2015

Ur debattartikeln i DN 150227:

Svenskarnas globala utsläpp från köttkonsumtion och flygresor motsvarar hälften av de totala utsläppen på hemmaplan. I vår rapport till ­Naturvårdsverket föreslår vi tydliga styrmedel – som nya skatter – för att begränsa konsumtionen på dessa områden, skriver 14 miljö- och energiforskare.

150311_flygplan_sasUtsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskar. Samtidigt redovisar Naturvårdsverket att de totala utsläppen orsakade av svensk konsumtion har ökat med 17 procent den senaste 20 åren. Konsumtionsvolymerna har stigit kraftigt och åtgärderna för att minska utsläppen har varit otillräckliga. Naturvårdsverket har därför gett oss i uppdrag att analysera dagens konsumtionsmönster, utforma framtidsscenarier och föreslå möjligheter att begränsa utsläppen av växthusgaser. I dag publicerar Naturvårdsverket vår rapport ”Hållbara konsumtionsmönster” med bidrag från 14 forskare.

Läs hela artikeln i DN…

Referat från föreläsningen (pdf): Nu Krävs åtgärder mot nötkött och flygresor

Forskarna som skrivit under denna debattartikel är:

David Andersson, doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Christian Azar, professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Anders Biel, professor, Psykologiska inst., ­Göteborg universitet
David Bryngelsson, doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Olof Drakenberg, miljöekonom, Göteborgs ­miljövetenskapliga centrum
Tommy Gärling, professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet
Fredrik Hedenus, fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers
John Holmberg, professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola
Jörgen Larsson, fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers
Jonas Nässén, docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Cecilia Solér, ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet
Thomas Sterner, professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet
Stefan Wirsenius, tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers

Denna föreläsning är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV.

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 27 februari, 2015