Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Förlusten av den biologiska mångfalden pekas ut som den mest akuta utmaning planeten står inför! Vi lever i det sjätte massutdöendet – efter dinosauriernas utdöende för 60 miljoner år sedan. Skillnaden vi ser idag är orsakat av mänsklig aktivitet snarare än en naturkatastrof.

Med bränder i skogar, utdikning av våtmarker, asfaltering av våra städer – vad är vår verksamhets roll i detta och hur kan vi arbeta proaktivt med att stärka den biologiska mångfalden?

Under denna eftermiddag går vi igenom vad biologisk mångfald och ekosystemtjänster innebär och hur er verksamhet kan bidra och vända trenden. Bl.a. genom att använda ett nyutvecklat verktyg – VEsta som visuellt visar hur olika former av exploatering av mark och vatten påverkar ekosystem och hur ingrepp kan kompenseras. Vi på Ekocentrum vill använda och sprida verktyget så att det kan användas proaktivt i miljö- och hållbarhetsarbetet där vi kan analysera vår verksamhet och vilken påverkan den har på ekosystem.

Frågor som belyses under kursen samt verktyget ekosystemverktyget VEsta

♠  Detta gör vi redan idag? 

♠  Vad skulle vara nästa steg för att bidra mer till att gynna den biologiska mångfalden?

♠  Vilket skulle vara det största värdet för oss som verksamhet att driva detta omställningsarbete och vad skulle olika intressenter se som en fördel/ökat värde?

♠  Så här använder du verktyget VEsta för beräkning och kompensation av Ekosystemtjänster som berörs vid exploatering av mark och vatten. Träffa Sofia Berg som har varit med och arbetat fram verktyget – få fördjupad kunskap! Läs mer under gästföreläsare. 

♠  Summering – Detta är jag extra stolt över och detta kommer jag ta med mig hem från denna träff. 

Martina Persson är er hållbarhetsutbildare, inspiratör och coach! Men vem är hon?

Martina har varit miljö- och hållbarhetsföreläsare i 20 år och utbildat och engagerat allt från stora multinationella företag till medelstora bolag, enskilda firmor och studenter. Martina lyckas göra ett tungt ämne som miljö till positiv kraft framåt! Martina har arbetet som miljöexpert, strateg, utvecklingsledare och föreläsare.

Utvärderingar av Martinas kurser visar alltid på en hög grad av nöjda deltagare! Här är ett axplock från några av Martinas senaste utbildningstillfällen för miljöombud.

”Mycket bra föreläsare Martina Persson. Rolig och lättsam att lyssna på!”

”Jag blev peppad till förändring! Kände mig mer påläst efteråt och uppmuntrad till förändringar privat (matvaror, sopsortering osv).”

”Jättemycket. inspiration och kunskap. Jag fick ordentligt med ʺkött på benenʺ både privat och i min roll som miljömbud om vad jag kan göra.”

Gästföreläsare Sofia Berg från EnviroPlanning!

Sofia Berg är disputerad inom teoretisk biologi med inriktning mot ekologi. Hon arbetar med naturrelaterade samhällsutvecklingsfrågor på EnviroPlanning och med tillämpade forskningsprojekt på Högskolan i Skövde och tycker om utmaningen att brygga samman dessa områden. Sofia har under de senaste åren arbetet med utveckling av digitala utvärderingsverktyg som VEsta men också verktyg för att utifrån markanvändningsdata utvärdera olika landskaps förmåga att stödja biologisk mångfald.

VEsta utvärderar påverkan på ekosystemtjänster

Hav- och vattenmyndigheten har tillsammans med EnviroPlanning AB och DHI Sverige AB utvecklat ett digitalt verktyg – VEstA – som analyserar påverkan på ekosystemtjänster i samband med åtgärder eller förändrad markanvändning. VEstA redogör för om och varför ekosystemtjänster påverkas negativ eller positivt, både i akvatiska och terrestra miljöer. Resultatrapporten med tillhörande figurer kan användas för att på ett tydligt sätt påvisa hur, vad och varför ekosystemtjänster gynnas eller missgynnas.

Verktyget kommer under våren 2020 finnas tillgängligt på HaV:s hemsida och är fritt att använda. Målgruppen är personer som exempelvis arbetar strategiskt eller praktiskt med verksamhet och åtgärder, planprocesser och restaurering av utomhusmiljöer och natur.

 

Information om nätverket och kostnader för dessa träffar

Att vara medlem i Ekocentrums nätverk 2.0 kostar  950 kr per år/per person + moms.. Medlemskapet är inte bindande och kan överlåtas till annan inom verksamheten.  

Som medlem kan du anmäla dig till dessa träffar till självkostnadspris, se övriga erbjudanden nedan:

 

♠  Ta del av våra workshopträffar till självkostnadspris. 1.450 kr +moms per tillfälle. Ta med en kollega och betala 50% för andra platsen. Ordinariepris för icke-medlemmar: 2.900 kr + moms 

♠  Erhåll 25% rabatt på samtliga kurser som Ekocentrum arrangerar. 

♠  Erhåll rabatt vid bokning av en hållbarhetskonsult. Vid bokning av 10 timmar ges de två första timmarna kostnadsfritt.  

Läs mer om vårt nätverk här!

Det går också bra att anmäla dig till våra nätverksträffar även om du inte ingår i nätverket. Då är kostnaden till ordinariepris.

Anmälan görs i nedan formulär, är du medlem skriv MEDLEM i nedersta fältet.

Kommande nätverksträff: 

Återkommer med datum för nätverksträff nummer TVÅ: Klimatsmart verksamhet. Workshop och verktyget Carbon Footprint. Gästföreläsare: Markus Göranson

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 3 mars, 2020