Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vi kan hjälpa Er att öka andelen ekologisk och klimatsmart mat i de offentliga köken!

Enligt det nationella målet ska kommuner och landsting nå 25 % ekologisk och klimatsmart mat inom offentlig sektor redan i år. Produkterna ska gärna vara producerade i den egna regionen. På så vis får man en kost som är bättre både för hälsan, för klimatet och miljön. Hur ska vi lyckas med det? Kom hit och lyssna, fråga och diskutera.

Målgrupp: Storkökspersonal

Seminariet genomförs med stöd från Jordbruksverket.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012