Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Västra Götalandsregionen har antagit en ny handlingsplan för “Resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster”.

140609_kreativa_miljöprojekt_sökesDärför är miljösekretariatet på jakt efter nya innovativa projektidéer som minskar råvaruförbrukning och stimulerar återanvändning, men också får bort giftiga ämnen i barnmiljöer. Man ser gärna samarbeten över yrkes- och branschgränser. Designers är en åtråvärd målgrupp!

Under detta seminarium/workshop får du den bakgrundsinformation du behöver för att söka och kan hitta nya samarbetspartners. Enskilda företag kan inte få dessa projektmedel.

Program 9 juni kl 15-17:

15.00 Presentation av handlingsplanen “Resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster” och prioriterade områden. Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen

Gifter i barns vardag. Anders Lund, Ekocentrum

Produktutveckling och affärsmodeller för cirkulära flöden. Thomas Nyström, Victoriainstitutet

16.00 Workshop för dig som söker nya samarbetsparter för projekt

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 4 juni nedan! Anmälan är bindande, men plats för överlåtas till annan person. Anmäld, ej utnyttjad, plats faktureras en no-show-avgift på 300 kr.

Ett samarrangemang med:

VGR logga

Svensk Form logga_liten

 

 

 

 

 

 

Pdf-fil med  inbj 140609 hållbar konsumtion

[id=”2″ name=”Anmäl dig nu”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 5 maj, 2014