Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: , ,

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske.

181207_KlimatpositivDen senaste rapporten från FN:s klimatpanel visade att vi behöver skynda på åtgärder och hålla planeten under 1,5 graders uppvärmning för att inte få allt för allvarliga konsekvenser.

För att accelerera omställningen så är klimatkompensation en bra komplettering till alla insatser i den egna verksamheten. Klimatkompensation är också nyckeln till att bli en klimatneutral eller klimatpositiv verksamhet.

181207_HM_klimatpositivDagens seminarium tar upp vad det innebär att bli klimatpositiv, hur man gör och är det trovärdigt? Helt olika verksamheter som H&M, Max Hamburgare och Söderberg & Partner har alla utfäst sig till att bli eller vara klimatpositiva. Flera kommuner, statliga företag och myndigheter klimatkompenserar för att bli klimatneutrala. Det finns över 150 klimatneutrala verksamheter i Sverige!

Men – hur ska vi som verksamhet bli klimatpositiva? Här får du en rad goda råd genom olika exempel!

Innehåll:

181207_MAX_klimatpositiv181207_klimatpositiv_söderberg&partners

  • Egna åtgärder vs klimatkompensation?
  • Vad betyder kompensation och hur går det till?
  • Hur blir man klimatneutral eller klimatpositiv?
  • Var börjar och slutar en klimatpositiv satsning? Hela eller delar av verksamheten, kanske bara en produkt – eller min egen familj?!
  • Hur trovärdigt är det att vara klimatpositiv – är det bara något kommunikativt eller något viktigt för att uppnå 1,5 graders målet?
  • Exempel på hur olika klimatpositiva verksamheter gjort.

 

hakan_nordinFöreläsare är Håkan Nordin, med stor erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika verksamheter. Senast jobbade han på H&M med deras klimatarbete och särskilt med att göra den egna verksamheten klimatpositiv. Läs mer om The Green Dream of the IT Team här! Håkan har återkommande varit föreläsare på Ekocentrum och är mycket uppskattad då han gör det intressant och lätt att förstå vad och hur man kan agera hållbart. Han har även jobbat inom Greenpeace och varit miljökonsult för ett stort antal privata och offentliga verksamheter såsom Stockholms läns landsting och Stena Metall. Håkan har skrivit boken Grön IT och har under föreläst i ämnet på Ekocentrum under många år.

190228_Håkan Nordin klimatpositiv verksamhet dokumentation

Program på Ekocentrum i Göteborg:

Välkommen att registrera dig och ta en fika i caféet från kl 8.30.

Seminariet startar kl 9.00.

Ca 10.00 tar vi en fikapaus med smörgås.

Avslutning kl 12.00.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 6 december, 2018