Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till fler än 200 miljoner så kallade “klimatflyktingar”.

Anmäl dig här till kvällens onsdagsföreläsning för att säkra din plats! 

180425_Fores_refugees_klimatflyktingar

En hungrig värld är en farlig värld!

Utan mat har människor bara tre valmöjligheter att överleva; uppror, emigration eller död…

Den här onsdagskvällen utgår från Fores forskningsrapport om klimatflyktingar. Rapporten förklarar att en viktig konsekvens av klimatförändringarna är att stora mängder människor kommer tvingas att fly från sina hem och emigrera.

Talare:

Andreas LitzegårdAndréas Litsegård, universitetslektor vid institutionen för globala studier, GU. Andréas undervisar i internationella relationer. Hans forskningsområde berör regionalism, styre, civilsamhälle, demokrati, miljöfrågor och migration.

180425_Sari KouvoSari Kouvo är universitetslektor vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon är docent i internationell rätt och undervisar i bland annat mänskliga rättigheter, flyktingrätt och humanitärrätt. Hon har varit föreläsare vid universitet i Göteborg, Bryssel och Kent. Hon har även varit handläggare vid EU:s utrikesförvaltning i Bryssel.

Markus-Larsson-ForesKvällens moderator är Markus Larsson, chef för klimatprogrammet vid den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Föreläsningen är gratis och alla intresserade är välkomna!

Rapporten kommer finnas på plats i bokform, till de deltagare som önskar.

Anmäl dig här för att säkra din plats! 

180425_Fores_klimatflyktingar_Tuvalu


Läs mer: artikel i Mänsklig säkerhet 2018-04-18:


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 27 mars, 2018