Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hur skapar vi hållbar produktion som är anpassad efter naturens förutsättningar och som är produktiv och ger oss tillräckligt med mat och energi?

Gabriella JorgeGabriella Jorge är biolog och lärare på organisationen CEUTA i Uruguay. Hon arbetar med att utveckla teknik anpassad till lokala förutsättningar. Med principerna för agroekologi och matsuveränitet i grunden samarbetar man med lokala bönder och familjejordbruk för att hitta ekologiskt och socialt hållbara metoder inom jordbruket.

 

M. HasnainM. Hasnain från Ladakh Environmental Development Group i Indien arbetar med småskaliga energilösningar baserade på förnyelsebar energi. I Ladakh är effekterna av klimatförändringarna tydliga och klimatanpassade energilösningar är framtiden.

Föreläsningen är en del av Framtidsjordens projekt Lära av Syd.

 

Café_PlanetCafé Planet

Varje torsdagskväll kl 17-20 erbjuder Café Planet en mötesplats för miljöintresserade att se Ekocentrums utställning och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med andra. Alltid med fritt inträde. Vissa torsdagar genomförs också föreläsningar och workshops, se vårt kalendarium för mer info.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 november, 2012