Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hälsoexperterna är eniga om att stress försämrar hälsan, klimatforskarna är eniga om att fossila utsläpp försämrar miljön.

160503_Jobba-hemma-dagenBilarna är huvudsakligen fossildrivna och många uppger att de stressas av biltrafiken. Lägg ihop dessa bitar och vi får ett pussel som tydligt visar att det på många sätt är välkommet att minska bilåkandet i vardagen. Vi reser i snitt 40 km och en drygt timme per invånare och dag; trots allt modernare transporter har inte restiden minskat eftersom sträckorna ökat och – i våra storstäder – eftersom bilköerna stjäl tid.

Omkring 77 % av resorna sker med bil, som passagerare eller chaufför. Genom att resa mindre, smartare eller kortare kan vi frigöra tid och öka känslan av tillfredsställelse och lycka.

Som privatperson, företag och politiker har vi ett gemensamt ansvar för att lägga grunden för ett hållbart samhälle, privat och globalt. En hållbar vardag är således en fråga för familjen, arbetsgivaren och politiken. Genom att minska arbetsresandet kan vi byta onödiga miljöutsläpp mot ett högre välbefinnande och få mer tid över.

Det finns också en klimat- och miljönytta i själva det att ibland stanna hemma.

57 % väljer att spara el när de jobbar hemifrån jämfört med när de är på jobbet – vi hushåller helt enkelt bättre med egna resurser.

Idag tillåter tekniken stora delar av vårt arbete på distans. Det gäller naturligtvis inte alla yrkesgrupper, men allt större delar av vår arbetsmarknad kräver inte att man är på den normala arbetsplatsen 5 dagar i veckan, 8 timmar per dag. Den som arbetar hemifrån en dag i veckan kan minska sina arbetsrelaterade resor med 20 procent, och får en mindre stressig vardag. Samtidigt vittnar många arbetsgivare om att mer blir gjort om man ibland jobbar hemma. Distansarbete löser inte allt men är en bra pusselbit i arbetet för ett hållbart samhälle.

Jobba Hemma- dagen 2016 arrangeras av Tankesmedjan Fores i samarbete med ett antal organisationer och företag.

Läs mer…

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 18 mars, 2016