Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Tänk er Sverige 2050 och att vi då har gjort de nödvändiga steg som krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi. Ett samhälle inom planetens gränser, där tjänster och produktion produceras till maximal nytta för planet, samhälle och människa – istället som idag, där vi ständigt försöker minimera de skadliga effekter vårt samhällssystem skapar på natur och människans hälsa.

Anna KjellbergMiljö Online inleder workshopen med en basföreläsning om cirkulär ekonomi, dess uppbyggnad och definitioner, vad som är aktuellt i svenskt perspektiv och även kort global utblick. Därefter tar en workshop enligt metoden backcasting vid.

Backcasting innebär att måla upp visionen vi önskar sträva till i framtiden, och sedan steg för steg se vad vi behöver förändra och förverkliga för att nå dit. Varje grupp utgår från en bransch och svenska perspektiv.
160428_backcasting_alanWorkshopen leds av Anna Kjellberg från Miljö Online.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Anmäl dig senast den 22 maj!

Deltagaravgiften är 950 kr inklusive fika med smörgås. Rabatt: medlemmar i Ekocentrums nätverk och prenumeranter på Miljö Online betalar endast 495 kr! Alla priser exkl moms.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 1 april, 2016