Detta livsmedel har blivit godkänt som functional foods och får därför marknadsföras för sina hälsobringande egenskaper. Havre sänker kolesterolvärdet, men det kan också användas för att balansera mage och tarm samt regelera blodsockernivåerna i kroppen. Anders Lunneryd ekologisk lantbrukare beskrev sin passion för att odla havre.

– Jag hade gärna odlat mer men det är utbud och efterfrågan som styr priset och under några år har det varit mer lönsamt att odla andra grödor. Havren passar dock väldigt bra i vårt svenska klimat och den ger bra skördar med bra kvalitet. Så om havrekonsumtionen skulle gå upp skulle det vara än mer intressant för oss lantbrukare att odla.

Ett 40 tal intresserade hade hittat till Ekocentrum och ett flertal av dem arbetade inom livsmedel i offentlig sektor.

Clara Hyltbäck, LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se