Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Colourful_bean_salad

 

 

 

 

 

Välkommen till ett inspirerande seminarium om baljväxter i mat och odling. Seminariet är kostnadsfritt!

Ärter, bönor, linser, jordnötter, klöver och lupiner, liksom gullregn och akacia – alla är de baljväxter. Med mer än 20 000 arter och ett oändligt antal förädlade sorter finns en rik skatt av möjligheter. Gemensamt för dem alla är deras symbios med bakterier som göder plantorna genom att samla kvävgas från luften. Det gör att baljväxterna får höga proteinhalter och att odlingen berikar jorden. Baljväxter är nyttiga och klimatsmarta.  De bidrar till bördigare jordar och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. För ekologisk odling är det grundläggande att få med baljväxter i växtföljden. Kort sagt, det finns många skäl att äta och odla mer baljväxter!

Talare och programpunkter

 ♣  Ärtan och bönan – två goda växter för bönder och konsumenter: Om baljväxternas roll i hållbar jordbruksproduktion. Vad kan vi odla i Sverige och vad kan vi äta? Fredrik Fogelberg, forskare, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

♣  Bönor i hälsosam, hållbar och god mat: Om bönornas roll i en kost som är sund för både människa och miljö. Varför är det nyttigt med baljväxter? Monika Pearson, nutritionist, Baljväxtakademin. Tidigare arbetat på Livsmedelsverket. 

 ♣  Svenskodlad åkerböna istället för importerad soja: Om den svenska bönodlingen och alla dess mervärden. Bönodling kan få många positiva följder. Utan att överdriva så kan det faktiskt bidra till att rädda världen. Lyssna till information om den nya tekniken för att utvinna högvärdigt protein ur åkerbönan. Idag har verksamheten 50 delägare.  Janne Lundh, uppfinnare och grundare av Ecoetanol och Peas on Earth.

Övrig information

Målgrupp: Vi vänder oss till kostchefer, dietister, måltidspersonal, folkhälsoutvecklare, miljösamordnare och övriga intresserade.

Anmäl dig senast den 12 april. Anmälan är bindande, men platsen får överlåtas till annan person.

Programtider finner du här: Grönt protein för hälsa och miljö 160419

Fredrik Fogelbergs presentation: Ärter och bönor 19 april Fogelberg JTI

Monica Pearsons presentation: Baljväxtakademin 19 april 2015 mp

Arrangörer är Ekocentrum, LRF och EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

LRF logga

 

 

epok logga

 

 

 

År 2016 har av FN:s livsmedels- och lantbruksorgan FAO deklarerats som Internationella Balväxtåret (”International Year of Pulses 2016”).

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 3 mars, 2016