Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vad kan coronakrisen lära oss om samhällets och politikens kapacitet att hantera andra kriser, såsom klimatförändringarna? Den pågående coronapandemin har ställt världen på ända. Regeringar världen över har på några få veckor vidtagit åtgärder som innebär stora ingripanden i samhällets sociala och ekonomiska strukturer. Det är en omställning utan motstycke i modern tid, och den är smärtsam men nödvändig. Välkommen till ett webbinarium som anordnas av forskningsrådet Formas, Naturskyddsföreningen och tankesmedjan Fores!

Åtgärder som genomförs nu för att lösa coronakrisen skulle kunna föra med sig möjligheter att skapa en mer hållbar och rättvis värld som är bättre rustad för framtida kriser. Resurser som mobiliseras för att möta coronapandemin har potential att bidra till omställningen till det fossilfria välfärdssamhälle som Sverige ska vara 2045.

Detta kräver tydlig styrning. Samhällsaktörer inom politik såväl som näringsliv och civilsamhälle behöver ta ansvar för att de åtgärder som vidtas bidrar till att nå flera olika hållbarhetsmål, samtidigt som eventuella målkonflikter hanteras. Vi behöver använda den kunskap och de erfarenheter som redan finns, och samtidigt utforska de nya behov av kunskap och lösningar som uppstår.

Fores 29 april

Under det här webbinariet kopplar vi samman forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera dessa brännande aktuella frågor. Det blir dialog i två korta paneler och möjlighet för publiken att ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig här!

Genom att registrera dig får du påminnelse och länk till webbinariet innan start.

Medverkande

Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas inleder samtalet.

Panel 1 – forskare
Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, forskar om klimatförändringar och hälsa, Umeå universitet
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH
Andreas Duit, professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet
Fler medverkande kan tillkomma.

Panel 2 – samhällsaktörer
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, agronom, ordförande, European Environmental Bureau (EEB)
Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, ledamot i Klimatpolitiska rådet, styrelseordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo
Susanna Gideonsson, ordförande, fackförbundet Handels

ANMÄL DIG HÄR!


Webbinarium – så här går det till

Det här är ett webbinarium och kommer sändas digitalt. Genom att registrera dig får du påminnelser och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar. Du kommer kunna ställa frågor under webbinariets gång och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Vid frågor, kontakta Camilla Wallenberg på Fores.


 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 april, 2020