Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

havet_130213Det fjortonde hållbarhetsmålet handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Många av havens fiskbestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning för att främja återuppbyggnaden av hotade bestånd. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser. Ett hållbart vattenbruk har en nyckelroll för att trygga livsmedelsförsörjningen. Andra hot mot haven och produktionen av livsmedel är föroreningar, marint skräp och havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

Per Knutsson är universitetslektor i humanekologi på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Han är verksam inom tvärvetenskaplig miljö- och utvecklingsforskning och forskar bland annat om hållbar kustutveckling och anpassning till klimatförändringar i kuststäder, ofta i nära samarbete med forskare i marin ekologi.

Pers presentation hittar du här: 160914_gmv_per_knutsson_presentation

Kent Salo kommer från Sjöfart och marin teknik vid Chalmers och forskar om olika aspekter av hållbar sjöfart, bland annat om utsläpp till atmosfären.

Kents presentation hittar du här: 160914_gmv_kent-salo_presentation

Föreläsare:

Per Knutsson, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Kent Salo, Inst för Sjöfart och Marin teknik vid Chalmers

160622_globala-malen-2015Föreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV i samarbete med Ekocentrum och Göteborgs FN-förening. Vid varje föreläsning berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Kommande tillfällen i serien under hösten är 12 oktober och 9 november.


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 22 augusti, 2016