Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Föreläsningsserien har nu tagit upp de 16 första målen och det är nu dags att avsluta med det globala målet nummer 17, som innebär att det globala partnerskapet måste återvitaliseras för att säkerställa genomförandet av Agenda 2030.

190213_mål17_genomforande-och-globalt-partnerskap Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Det sjuttonde globala målet för hållbar utveckling utgör en verktygslåda för hur aktörer kan samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå i Agenda 2030.  Målen och genomförandet präglas av att många aktörer behöver arbeta tillsammans, likaså krävs ett intensivt globalt engagemang. Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

190213_martin-eriksson_SDSN_324x324Föreläsare: Martin Erikson är nätverkskoordinator för SDSN Northern Europe. Det globala initiativet Sustainable Development Solutions Network, SDSN, lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Chalmers och Göteborgs universitet är genom Göteborgs centrum för hållbar utveckling värd för det regionala nätverket SDSN Northern Europe som syftar till att mobilisera nordisk vetenskaplig och teknisk expertis för att lösa problem och skapa ett mer hållbart samhälle.


Referat från kvällen:

190213_Referat_Globala målen nr 17 Globalt partnerskap


Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat. Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV,  och FN-förbundet i Göteborg, i samarbete med Ekocentrum.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 16 januari, 2019