Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna.

Fredrik Hedenus, Fysisk resursteoriDenna expertföreläsning ger dig fördjupad information om djurhållningens påverkan på klimatet och om vilka som är de effektivaste politiska styrmedlen för att komma tillrätta med problemen, ur forskningens synvinkel.

Du hör Fredrik Hedenus, docent i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola. Fredrik är docent, senior forskare och avdelningschef för fysisk resursteori på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola. Fredrik är också känd som klimatexperten i UR-serien Zero impact.

För klimatforskarna är det inget tvivel: kött- och mjölkkonsumtionen påverkar klimatet. Men vad finns det för politiska styrmedel för att minska den? Fredrik Hedenus forskar om strategier för att minska matens klimatpåverkan.

Han berättar om hur kors idisslande bidrar till växthuseffekten, vad gödsel gör med atmosfären och pekar på möjliga vägar mot en mer hållbar livsmedelsförsörjning.

180418_Özz_Fredrik_impactzeroI Sverige orsakar varje person utsläpp motsvarande runt åtta ton koldioxid per år. För de allra flesta är det en ganska obegriplig siffra, som är svår att använda för beslut i vardagen. I reality-serien Zero Impact – som har premiär i SVT1 22 februari – får fyra familjer hjälp att förstå sig på och att minska sin klimatpåverkan av experter på Chalmers.

I UR:s programserie ”Zero Impact” har man tagit hjälp av experter på Chalmers för att ge fyra familjer insikt i hur de påverkar klimatet idag, och hur de kan minska sin klimatpåverkan imorgon. Chalmers expertis har präglat serien genom kommentatorn Fredrik Hedenus, klimatforskare och konsumtionsforskaren David Andersson, som ligger bakom beräkningarna med sin webbtjänst Svalna.

Fredrik Hedenus fungerar som expert och diskussionspartner till programledare Özz Nûjen.

– Jag fick chans att resonera kring komplexiteten som finns kring vilken mat man väljer, och effekten av olika typer av transportslag, säger Fredrik Hedenus, docent vid Energi och miljö, Chalmers.

Bakom kulisserna är det kollegan David Andersson som har stått som garant för beräkningarna. David har räknat ut vilka växthusgasutsläpp som familjernas livsstil ger upphov till med hjälp av egna webbtjänsten Svalna. Han besökte också familjerna för att peppa dom och tipsa om hur bäst banta ner sina utsläpp.

Nytt verktyg för klimatkoll
För att kunna uppskatta familjernas koldioxidutsläpp kartlade David Andersson deras boende, matvanor, transporter, resor och andra fritidsintressen, samt deras konsumtion, för att sedan räkna ut påverkan från varje enskild del. Arbetet med att beräkna utsläppen från familjernas samlade vardag var en utmaning, inte minst när det gäller konsumtionen av varor och tjänster.

Utsläppen från allt man konsumerar går såklart inte att mäta exakt. För att kunna följa familjernas utsläpp under en månad var det viktigt att fånga hur deras konsumtion förändrades. Jag hade precis utvecklat en betaversion av webbtjänsten Svalna som använder konsumtionsdata för att uppskatta utsläppen, så familjerna fick koppla upp sina betalkort mot oss. På det viset blev det möjligt att uppskatta utsläppen från varje inköp under perioden, säger David Andersson.

Svalna använder schablonvärden som tas fram av SCB för utsläpp från olika varor och tjänster, tillsammans med annan information som användaren matar in själv. Köper du kläder, glasögon eller drivmedel ger det olika utsläpp per krona och förändringar av konsumtionen syns i tjänsten.

Det finns det säkert de som har synpunkter på det tillvägagångssättet och en del saker kommer vi att vidareutveckla. Men våra uppskattningar ger ändå en hyfsat tillförlitlig bild av vilka utsläpp du orsakar. Utsläppen från konsumtion av möbler, kläder, apparater och så vidare är små var och en för sig, men för många blir den här posten sammantaget ganska stor.

Sedan programmet spelades in har David fortsatt att utveckla tjänsten och har i dagarna gjort den tillgänglig för alla som vill få koll på sin egen klimatpåverkan, se mer nedan.

Anmäl dig genom att maila till workshop@vegoforum.se.

Här kan du se TV-serien Zero impact på UR play…

Så beräknades utsläppen i tv-serien Zero Impact…

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 19 februari, 2018