Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: , ,

För de organisationer som har ett miljöledningssystem och vill utbilda sina medarbetare i grundläggande miljöutbildning erbjuder vi en kurs med inriktning på livscykelperspektiv.

Kursen lämpar sig för samtliga miljöledningssystem som Svensk miljöbas, ISO14001 med flera.

Ekocentrums grundläggande miljöutbildningar reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Det unika med Ekocentrums utbildningar är att vi använder goda exempel från vår utställning för att illustrera hur omställningen till ett hållbart samhälle kan gå till och vad du och din verksamhet kan göra för att bidra samt gynnas av detta arbete. Utbildningen omfattar ungefär en halvdag (3,5 timmar).

Nyhet – nu med livscykelperspektiv!

Vad är livscykelanalys och varför hänger metoden ihop så bra med förståelsen av planetära gränser samt måluppfyllnad av hållbarhetsmål? Varför har vi som organisation nytta av livscykelperspektiv på vår verksamhets miljöaspekter?

Program

♦  Inledning – Var befinner vi oss och vart är vi på väg?

♦  Livscykelperspektiv, inklusive grundläggande kunskap om biologiska och tekniska kretslopp.

♦  Goda exempel och hållbara lösningar

♦  Miljöledningssystem som verktyg. Agenda 2030. Med mera.

Utbildningen är livesänd och det finns möjlighet att ställa frågor och att kommunicera med utbildaren.

I mitten av utbildningen ingår en längre paus för till exempel bensträckare och egen fikamöjlighet.

Kursinformation

Utbildare: Mikaela Rosander, verksamhetsledare och utbildare

Kursdiplom: Efter genomförd kurs får du ett kursdiplom/intyg skickat till din mail.

Kostnad/investering: 1.450 kr per person + moms. Rabatt! Boka 5 deltagare eller fler och få 10% rabatt – gäller vid samtidig bokning och att alla kan faktureras i samma faktura.

Anmäl dig/er senast 7 dagar innan kursdatumet. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursdatum debiteras 50% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 dagar före utbildning debiteras 100% av avgiften.

Info gällande digital anslutning till kursen: 
Du behöver en dator eller laptop med tillförlitlig uppkoppling med mikrofon och webbkamera. Ca en vecka innan kurstillfället skickar vi en kallelse med en Teams-länk, för uppkoppling.

Frågor och övrigt: 
Har du frågor – ring oss på 031-705 07 40! Det går naturligtvis också bra att maila oss på info@ekocentrum.se. Vi jobbar både på plats och hemifrån, välkommen att kontakta oss!

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 17 januari, 2021